Dziękujemy!

Dziękujemy za udział i wsparcie Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future 2019!
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.


Do kogo kierowane jest Forum?

  • Czołowych producentów
  • Inwestorów
  • Liderów branży
  • Generalnych wykonawców
  • Przedstawicieli administracji publicznej
  • Dystrybutorów maszyn budowlanych

W DEBATACH 2019 UDZIAŁ WZIĘLI:

Aleksander Libera
MSL - Account Director
Andrzej Kozłowski
Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa
arch. Agnieszka Figielek
członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
dr inż. Arkadiusz Węglarz
Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii ds. Gospodarki Niskoemisyjnej
Grzegorz Muszyński
Członek Zarządu PFR Nieruchomości
Jacek Furga
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Związek Banków Polskich
Jan Mikołuszko
Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa
Jan Styliński
Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Janusz Komurkiewicz
Prezesa Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi
Kamil Goral
Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Kamil Mikołajczyk
Dyrektor ds. Sektora Produkcji Przemysłowej
Lesław Janik
członek Rady Izby Projektowania Budowlanego. Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o.
Małgorzata Walczak-Gomuła
Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Marcin Skowron
Radca Generalny w Departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych
Mateusz Walewski
Bank Gospodarstwa Krajowego - główny ekonomista, dyrektor Biura Badań i Analiz
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich
prof. Zbigniew Kledyński
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu
Tomasz Cudowski
Senior Journalist, EuroBuild
Tomasz Gałązka
Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Kozłowski
Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego
Włodzimierz Kocon
Bank Gospodarstwa Krajowego - Wiceprezes – pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
Zbigniew Janowski
Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”

PROGRAM FORUM BUILD4FUTURE* 

3-4 lutego 2020 r.
Poznań Congress Center, Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie

3 lutego 2020 r., poniedziałek
11:00 – 11:30 Rejestracja i bufet kawowy
11:30 – 12:00 Otwarcie Forum
Wystąpienia inauguracyjne Patronów Honorowych
12:00 – 12:20 Wystąpienie wprowadzające producenta nowoczesnych technologii w branży budowlanej
12:20 – 13:20 Debata I
„Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”

Moderator: Katarzyna Lubaś, EY
Tematy debaty:
- kierunki i możliwości rozwoju vs. zmieniające się oczekiwania odbiorców
- w jaki sposób branża implementuje nowe technologie
- materiały budowlane, trendy vs. rosnące koszty
13:20 – 14:20 Przerwa na lunch
14:20 – 15:00 Wystąpienie wprowadzające
„Pieniądze w budownictwie”
15:00 – 16:00 Debata II
„Zmiany prawne i podatkowe w sektorze budowlanym w 2020 roku”
Moderator: Michał Sawicki, EY
Tematy debaty:
- mocne i słabe strony zmiany w podatku VAT
- współpraca i negocjacje na linii deweloper – generalny wykonawca
(dialog czy dwa monologi?)
Uczestnicy:
prawnik legislator
prawnik podatkowy
przedstawiciel sektora generalnego wykonawstwa
przedstawiciel sektora deweloperskiego
16:00 – 16:20 Przerwa na kawę
16:20 – 16:40 Wystąpienie wprowadzające
„Potrzeby mieszkaniowe i oczekiwania wobec rynku z perspektywy
różnych grup wiekowych”
16:40 – 17:00 Wystąpienie wprowadzające
„Problemy rynku z różnego punktu widzenia jego uczestników – dane sektorowe (GUS)”
17:00 – 18:00 Debata III
„Wyzwania branży budowlanej”
Moderator: Michał Sawicki, EY
Tematy debaty:
- BIM i zarządzanie procesem budowy i zawiadamiania
- czy budownictwu grozi zapaść?
- zatory płatnicze w budownictwie
- problemy z waloryzacją kontraktów
- braki kadrowe (ilościowe i jakościowe)
- stały wzrost cen materiałów budowlanych
Uczestnicy debaty:
- producenci komponentów budowlanych
- firmy doradcze
19:00 – 21:00 Gala z wręczeniem nagród branżowych
4 lutego 2020 r., WTOREK
12:30 – 13:00 Wystąpienie wprowadzające
13:00 – 14:00 DEBATA IV
„Priorytety rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku”.

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
- drogi, koleje i rewitalizacja vs. nowe projekty
- modele rewitalizacji
- integracja różnych środków transportu (żegluga śródlądowa, PKP etc.)
14:00 – 15:00 Przerwa na lunch
15:00 – 15:20 Wystąpienie wprowadzające
„Udział sektora infrastrukturalnego w produkcji PKB w Polsce i jego rola
w polskiej gospodarce”.
15:20 – 16:20 DEBATA V
„Partnerstwo publiczno-prywatne w branży budowlanej”

Moderator: Maciej Ziomek/Michał Sawicki, EY
Tematy debaty:
- perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
- finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście kończących się perspektyw
unijnych
- plany inwestycji infrastrukturalnych vs. kondycja branży budownictwa
infrastrukturalnego (roszczenia, ewaluacja kontraktów, fale bankructwa)
- ubezpieczenia finansowe (zabezpieczenia transakcyjne i kredytowe)
- transparentność projektów inwestycyjnych
16:20 Zakończenie Forum

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

BUILD4FUTURE

Najważniejsze forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy do rozmów na temat przyszłości sektora budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewnią panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, jak również keynote speech’e, które skupiać się będą na stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata. Priorytetem Forum jest merytoryczna dyskusja przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami o inwestycjach, stanie oraz perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w najbliższych latach. Wśród tematów poruszonych podczas spotkania nie zabraknie: nowych technologii i trendów w branży budowlanej, zmian prawnych i podatkowych w sektorze budowlanym w 2020 roku, problemów rynku z różnego punktu widzenia jego uczestników, danych sektorowych, BIM i zarządzania procesem budowy i zawiadamiania, jak również priorytetów rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020.

BILETY

BILET VIP
(z Galą)
Standardowy
(bez Gali)
Bilet dla
wolnego słuchacza
Udział w obradach
Dedykowane miejsce siedzące przed sceną
Pakiet prezentacji prelegentów (keynote speech)
Gift pack lub prezent od partnerów forum
Przerwy kawowe
Lunch
Parking
Udział w Gali
Cena 1 490 zł 890 zł 390 zł

Podane ceny biletów są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

KUP BILET

REGULAMIN

POBIERZ

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ

KONTAKT:

 

Mateusz Pająk

Specjalista ds. sprzedaży

+48 696 001 267

e-mail: [email protected]

 

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY