400

uczestników

5

debat tematycznych

>20

instytucji

2

ministerstwa

Tomasz Kobierski

Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
– Organizator III edycji Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”

„Organizowanym już od 28 lat najważniejszym targom budowlanym w tej części Europy – Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA, towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej, jak również konferencji dotyczących aktualnych trendów i wyzwań stojących przed tym sektorem przemysłu.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym targom Budma 2019 jest III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, które zainauguruje święto branży budowlanej.

czytaj więcej
Ciekawy program merytoryczny spotkania zapewnią nie tylko prezentacje przedstawiane przez ekspertów, ale przede wszystkim panele dyskusyjne, które będą idealną okazją do merytorycznej dyskusji przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami. Panele dotyczyć będą tematów związanych z inwestycjami, stanem oraz perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach. Prelegentami, jak również uczestnikami Forum, będą przedstawiciele Ministerstw oraz najważniejszych w kraju izb i stowarzyszeń branżowych, a także producenci i eksporterzy. Poruszone podczas spotkania, a kontynuowane podczas targów Budma 2019 zagadnienia z pewnością okażą się atrakcyjne dla przedsiębiorców i uczestników rynku budowlanego. Wśród nich nie zabraknie takich, jak: konkurencyjność polskich firm budowlanych i producentów wyrobów budowlanych na rynkach eksportowych, przyszłość branży budowlanej, rozwój polskich firm budowlanych, nowe wyzwania dla budownictwa energooszczędnego oraz cyfryzacja w budownictwie.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA oraz III Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future” to wyjątkowa okazja by w jednym miejscu poznać tak szeroką i kompleksowo przedstawioną ofertę dla branży budowalnej. Wierzę, że czas spędzony w Poznaniu będzie dobrym początkiem do realizacji Państwa ambitnych planów biznesowych.”

Dlaczego warto?

 • Czołowi producenci
 • Inwestorzy
 • Liderzy branży
 • Generalni wykonawcy
 • Przedstawiciele administracji publicznej
 • 5 debat tematycznych
 • Wpływ na gospodarkę
 • Eksport
 • Energooszczędność
 • Plany i strategie
 • Udział w największych targach budowlanych BUDMA

W DEBATACH WEZMĄ UDZIAŁ:

Artur Soboń

Sekretarz Stanu

7 lutego 2018 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 2001 roku związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 roku na stanowisku Sekretarza Miasta. W latach 2006-2010 radny powiatu i społeczny członek zarządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010-2015 radny sejmiku województwa lubelskiego. Od 2015 roku Poseł na Sejm RP. W ramach aktywności poselskich pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Członek komisji obrony narodowej i finansów publicznych. Absolwent studiów magisterskich Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej na UMCS oraz rachunkowości i finansów na KUL.

Tadeusz Kościński

Podsekretarz Stanu

16 stycznia 2018 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym.

Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie. Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Absolwent Goldsmith’s University of London.Fundator Fundacji Kresy Historii.

Zna biegle język angielski.

PROGRAM RAMOWY

poniedziałek, 11 lutego 2019 r.

10:00
REJESTRACJA
10:30-12:00
DEBATA INAUGURACYJNA – PLANY I STRATEGIE ROZWOJU POLSKIEGO BUDOWNICTWA

Powitanie uczestników przez przedstawicieli Ministerstw oraz Prezesa MTP
Wystąpienie inauguracyjne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Udział w debacie:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Bolesław Stelmach, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
 • Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu PFR Nieruchomości
 • Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
 • Przedstawiciel, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
12:00-12:30
PRZERWA NA KAWĘ
12:30-14:00
DEBATA II - PROGRAMY PROMIESZKANIOWE W POLSCE

Tematyka:

 • Program Dostępność plus
 • Program Mieszkanie plus
 • Program Mieszkanie na start

Udział w debacie:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu PFR Nieruchomości
 • Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
 • Przedstawiciel, Związek Miast Polskich*
14:00-15:30
PRZERWA NA LUNCH + NETWORKING
15:30 - 18:00
DEBATA III – EKSPORT I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wystąpienia wprowadzające:

 • Basma Eissa, Senior Manager, Business Development, Private Office of Sheikh Saeed Al Maktoum, Dubai
 • Mikheil Khidureli, Dyrektor Enterprise Georgia, Georgia

Tematyka:

 • Jak skutecznie prowadzić promocję oraz z sukcesem wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek zagraniczny
 • Programy wsparcia eksportu dla polskich producentów
 • Czy zaangażowanie w eksport musi oznaczać ograniczenie aktywności na rynku krajowym?
 • Bariery wejścia polskich firm na rynki zagraniczne – pieniądze czy procedury?
 • Przyszłość polskich firm rodzinnych – zagrożenie ze strony zagranicznych koncernów

Udział w debacie:

 • Zygmunt Meyer, Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich
 • Tomasz Kozłowski, Prezes Wschodniego Klastra Budowlanego
 • Aleksander Libera, Account Director MSL
 • Jan Mikołuszko, Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa/ Andrzej Kozłowski Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa
 • Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi
 • Przedstawiciel, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
18:00-21:00
BANKIET

wtorek, 12 lutego 2019 r.

10:00 - 11:45
DEBATA IV - WPŁYW SEKTORA BUDOWLANEGO NA GOSPODARKĘ

Tematyka:

 • Analiza sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa w Polsce
 • Budownictwo – spojrzenie na rynek
 • Braki i problemy w branży: brak środków na badania, rozwój techniczny oraz innowacyjności, brak pracowników oraz fachowej i wykształconej kadry, zatrudnianie obcokrajowców
 • Wzmocnienie kompetencji inwestorów publicznych jako zamawiających
 • Kadry w sektorze budownictwa
 • Czy polskie firmy są przygotowane na ewentualne spowolnienie gospodarcze?
 • Jak skutecznie zapobiegać zatorom płatniczym?

Udział w debacie:

 • Mateusz Walewski, Główny ekonomista, dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”
 • Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Przedstawiciel, Bank Santander
11:45-13:30
PRZERWA NA LUNCH ORAZ NA ZWIEDZANIE TARGÓW BUDMA
12:00
OFICJALNE OTWARCIE TARGÓW BUDMA
13:30-15:00
DEBATA V – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDOWNICTWIE

Tematyka:

 • Zielone zamówienia publiczne
 • Zrównoważone budownictwo
 • Program „Czyste powietrze”
 • Dyrektywa unijna 2010/31 UE
 • Energooszczędność i gospodarka niskoemisyjna

Udział w debacie:

 • Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Jerzy Stroński, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Arkadiusz Węglarz, Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii ds. Gospodarki niskoemisyjnej
 • Agnieszka Figielek, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP/ Tomasz Mielczyński, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Przedstawiciel, PFR Nieruchomości
 • Przedstawiciel, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
15:00-15:10
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
15:10–17:00
CZAS NA ZWIEDZANIE TARGÓW BUDMA

*TBC, organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

BUILD4FUTURE

Największe forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, by wspólnie z przedsiębiorcami dyskutować o inwestycjach i perspektywach rynku budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewniają panele dyskusyjne z udziałem ekspertów o stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata. Prelegentami, ale również uczestnikami Forum będą przedstawiciele Ministerstw oraz najważniejszych izb i stowarzyszeń, a także generalnych wykonawców, deweloperów i architektów. To wyjątkowe spotkanie da możliwość wymiany zdań, doświadczeń oraz stworzy platformę do dyskusji nad przyszłością sektora budowlanego w Polsce.

EARLY BIRDS
do 31 grudnia
CENA REGULARNA
do 7 lutego
WPŁATY NA MIEJSCU
1190,00 zł netto 1490,00 zł netto 1790,00 zł netto

KUP BILET

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

W przypadku rejestracji na miejscu organizator nie gwarantuje pełnego pakietu konferencyjnego.
Do skorzystania z przysługujących uczestnikom świadczeń upoważnia identyfikator wydawany przy rejestracji.

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW

Wykupując bilet wstępu uczestnicy otrzymają:

• możliwość udziału w sesjach i dyskusjach
• wstęp na targi BUDMA i możliwość uczestnictwa w Gali Otwarcia
• szczegółowy program
• wstęp na przestrzeń partnerów
• materiały konferencyjne
• wyżywienie podczas konferencji
• zaproszenie na uroczystą Galę

Aby wziąć udział w Forum należy:

• zarejestrować się
• Uiścić opłatę
• Zaakceptować regulamin uczestnictwa

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ

KONTAKT:
Robert Mazur
Key Account Manager
+48 696 001 267
e-mail: robert.mazur@mtp.pl

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY BRANŻOWI

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁPRACA MEDIALNA