Dziękujemy za udział w Forum Gospodarczym Budownictwa BUILD 4 FUTURE!

Zobacz retransmisję z bloków tematycznych Forum.

Już dzisiaj zapraszamy na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2022 w dniach 1-4 lutego 2022!

PROGRAM FORUM BUILD4FUTURE* 

1-2 lutego 2021 r.
Wydarzenie on-line

1 lutego 2021 r., poniedziałek
11:00 – 11:30 Rejestracja i bufet kawowy
11:30 – 12:00 Otwarcie Forum
Wystąpienie inauguracyjne podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Krzysztofa Nowickiego

Wystąpienie inauguracyjne Prezesa Zarządu Grupy MTP Przemysława Trawy
12:00 – 12:20

Spójrzmy na INNOWACJE.... po poznańsku

Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o.

12:20 – 13:20 Debata I
„Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”

Moderator: Katarzyna Lubaś, EY
Tematy debaty:
- kierunki i możliwości rozwoju vs. zmieniające się oczekiwania odbiorców
- w jaki sposób branża implementuje nowe technologie
- materiały budowlane, trendy vs. rosnące koszty
- cyfryzacja w branży budowlanej
Uczestnicy:
- Piotr Olgierd Korycki, Stowarzyszenie Dachów Płaskich i Fasad DAFA
- Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
- Adam Kleczewski, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów
- Tadeusz Pawlaczyk, ekspert ds. zarządzania przez jakość i certyfikacji budynków pasywnych
- Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o.
- Krystyna Wąchała-Malik, PFR Nieruchomości
13:20 – 14:20 Przerwa na lunch
14:20 – 15:00 „Pieniądze w budownictwie”
prof. dr hab. Witold Orłowski, Szkoła Biznesu, Politechnika Warszawska
15:00 – 16:00 Debata II
„Zmiany prawne i podatkowe w sektorze budowlanym w 2020 roku”
Moderator: Michał Sawicki, EY
Tematy debaty:
- najnowsze zmiany w prawie i podatkach, co przyniosą i czy powinniśmy się ich obawiać
- czy obecne otoczenie prawno-podatkowe wspiera rozwój branży budowlanej czy hamuje jej rozwój?
- jakie zmiany prawne i podatkowe byłby pożądane z perspektywy branży? Czy grozi nam nadmierna regulacja?
- czy rewolucyjne zmiany wspierają rozwój czy są dla niego zagrożeniem? Lepsza rewolucja czy ewolucja?
- znaczenie zmian regulacyjnych na przykładzie współpracy na linii deweloper – generalny wykonawca, jest co poprawiać?Uczestnicy:
- Kamil Osiński, EY
- Paweł Babij, Polska Izba Budownictwa
- Konrad Płochocki, Polski Związek Firm Deweloperskich
16:00 – 16:20 Przerwa na kawę
16:20 – 16:40 „Potrzeby mieszkaniowe i oczekiwania wobec rynku z perspektywy
różnych grup wiekowych”

Małgorzata Walczak-Gomuła, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
16:40 – 17:00 „Budownictwo w Polsce - trendy, prognozy, szanse i zagrożenia”
Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
17:00 – 18:00 Debata III
„Wyzwania branży budowlanej”
Moderator: Patrycjusz Wyżga, Polskie Radio S.A.
Tematy debaty:
- inteligentne zarządzenie budową jako rzeczywistość inwestycji za granicą jak i w Polsce
- implementacja BIM w Polsce jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego
- konieczność pozyskania dla sektora publicznego kompetencji inteligentnego klienta, który potrafi odpowiednio sformułować swoje oczekiwania wobec produktu, jak również korzystać z BIM w całym okresie życia inwestycji
- nabycie kompetencji dla sektora prywatnego do inteligentnego projektowania, budowania i utrzymywania obiektów w ramach poszczególnych branż
- proces definiowania standardu BIM, określanie parametrów obiektów wykorzystywanych do projektowania (ukierunkowanych na rozwiązania zrównoważone ekonomiczne i ekologiczne)
- czy budownictwu grozi zapaść?
- zatory płatnicze w budownictwie
- problemy z waloryzacją kontraktów
- braki kadrowe (ilościowe i jakościowe)
- stały wzrost cen materiałów budowlanychUczestnicy:
- Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
- Paweł Jóźwik, MAT usługi informatyczne sp. z o.o.
- dr Piotr Kunicki, DWF Poland
- mgr inż. Łukasz Gorgolewski, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
18:00 – 20:00 Bankiet
2 lutego 2021 r., WTOREK
12:30 – 13:00 Wystąpienie wprowadzające
13:00 – 14:45 Blok Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU BUDOWLANEGO W DEKADZIE 2020-2030„Najnowsze dane ekonomiczne o rynku budownictwa w Polsce, projekcje zmian”
dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa„Rozwój, stabilizacja czy regres - perspektywy rynku budowlanego 2020-2030”
Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa„Kluczowe dla budownictwa nowelizacje prawa”
prof. dr hab. Przemysław Drapała- szef grupy ekspertów PZPB, członek Rady Zamówień Publicznych

DEBATA
„Kluczowe bieżące i perspektywiczne zagadnienia dla rozwoju rynku budowlanego w latach 2020-2030"

Moderator: Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny i redaktor naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI
Uczestnicy:
- Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
- Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
- Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex S.A.
- Józef Zubelewicz, Doradca Zarządu Erbud S.A.
- Piotr Borys, Szef Biura Realizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

14:45 – 15:15 Przerwa na lunch
15:15 – 16:00 Debata IV
„Priorytety rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku”

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
-rozwój sieci kolejowej - czy po 2023 roku będziemy mieli kompletną sieć kolejową czy zbiór zmodernizowanych linii nie tworzących spójnego systemu?
-rewitalizacja, modernizacja, budowa nowych linii czy KDP? Jak zdefiniować priorytety na kolejne lata?
-rozwój sieci drogowej - priorytety po uzupełnieniu brakujących odcinków dróg ekspresowych, korytarze transportowe o niższym poziomie ruchu czy rozbudowa najbardziej zatłoczonych autostrad (A4, A2, A1)?
-integracja systemów transportowych - połączenia drogowe i kolejowe o portów morskich
-żegluga śródlądowa vs. kolej - kooperacja czy konkurencja?
-sieć terminali przeładunkowych - białe plamy na mapie i główne priorytety inwestycyjne
-Centralny Port Komunikacyjny - czy jesteśmy gotowi na lotniczą rewolucję? Rola systemu połączeń drogowych i kolejowych nowego portu lotniczego
Uczestnicy:
- Piotr Borys, Centralny Port Komunikacyjny
- Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
- Tomasz Żuchowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
- Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
16:00 – 16:15 Przerwa na kawę
16:15 – 17:00 DEBATA V
„Partnerstwo publiczno-prywatne w branży budowlanej”

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
- perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – mała ilość dużych znaczących projektów w formule PPP
- finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście kończących się perspektyw unijnych
- plany inwestycji infrastrukturalnych vs. kondycja branży budownictwa infrastrukturalnego (roszczenia, ewaluacja kontraktów, fale bankructwa)
- jak zachęcić do korzystania z formuły PPP realizacji inwestycji?
- jak poprawić jakość przygotowania projektów PPP?
- projekty PPP po 2023 roku – alternatywa czy konieczność?
- perspektywa inwestora – jakich zmian wymaga polski rynek PPP?
- ubezpieczenia finansowe (zabezpieczenia transakcyjne i kredytowe)
- transparentność projektów inwestycyjnych
Uczestnicy:
- Grzegorz Kaczorowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
- Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
- Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
17:00 Zakończenie Forum

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

PROGRAM FORUM GOSPODARCZEGO BUILD 4 FUTURE 2021


BUILD4FUTURE

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE współorganizowane jest przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, skupiający najważniejsze firmy wykonawcze działające w naszym kraju. Wśród Partnerów merytorycznych znajdują się: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie „Energooszczędne Domy Gotowe” oraz PMR Market Experts.

Przygotowany przez wszystkie powyższe instytucje program zawiera możliwie kompleksowo potraktowane, najbardziej aktualne informacje o sytuacji w polskim budownictwie i wyzwaniach, przed jakimi stanie w najbliższej przyszłości. Mocną stroną Forum są także znamienici, doświadczeni eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii, którzy podczas dwudniowych prelekcji i debat przybliżą uczestnikom zagrożenia oraz szanse, jakie mogą się pojawić przed przedsiębiorcami budowlanymi w niedalekiej perspektywie.

Tematyka Forum 2021:

 • Analiza rynku budowlanego w dobie pandemii oraz prognozy na rok 2021.
  • Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy.
  • Polski rynek budowlany z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu.
 • Nowe technologie w budownictwie. Człowiek vs maszyna vs środowisko – automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, ochrona środowiska
 • Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane współczesnemu budownictwu.
 • Czas infrastruktury
  • Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych – przegląd sytuacji w poszczególnych segmentach
  • Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego
 • Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego
 • Aktualna sytuacja finansowa rynku budownictwa infrastrukturalnego
 • Czy budownictwo to ryzyko? finansowanie rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego

PRELEGENCI FORUM BUILD 4 FUTURE 2021

Andrzej Soldaty
Inicjatywa na rzecz polskiego Przemysłu 4.0 - Założyciel
Anna Kornecka
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Podsekretarz Stanu
Anna Łopaciuk
Bank Gospodarstwa Krajowego - Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego
Cezary Saganowski
Egis Poland - Prezes Zarządu
dr Damian Kaźmierczak
Główny ekonomista - Polski Związek Pracodawców Budownictwa
dr inż. Andrzej M. Czapczuk
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny
dr Jacek Furga
Związek Banków Polskich - Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich
Grzegorz Bagiński
Saferoad - Dyrektor Generalny
Jakub Chojnacki
PORR SA - Wiceprezes Zarządu
Jakub Wójcik
Polski Klaster Budowlany - Ekspert ds. zrównoważonego budownictwa
Jan Styliński
Polski Związek Pracodawców Budownictwa - Prezes Zarządu
Janusz Władyczak
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - Prezes Zarządu
Juliusz Tetzlaff
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
Kamil Kowalczyk
Climatic - Dyrektor działu handlowego
Kazimierz Krupa
Drawbridge Olczak i Wspólnicy - Dyrektor Zarządzający, Wspólnik
Konrad Płochocki
Polski Związek Firm Deweloperskich - Dyrektor Generalny
Leszek Gołąbiecki
Unibep S.A. - Prezes Zarządu
Marcin Gołębiewski
Unihouse SA - Prezes Zarządu
Marek Beśka
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe - Prezes
Marek Zuber
Ekonomista i analityk rynków finansowych
mgr inż. Łukasz Gorgolewski
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Mikołaj Wild
Centralny Port Komunikacyjny - Prezes
Piotr Borowski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)
Piotr Galas
PKO BP - Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego - Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości
Piotr Malepszak
Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa
Szymon Jungiewicz
PMR Market Experts - Dyrektor sektora budownictwa
Tomasz Balcerowski
Ekoinbud - Prezes Zarządu
Tomasz Kozłowski
Polski Klaster Budowlany - Prezes
Tomasz Seremet
Pekabex SA - Członek Zarządu
Tomasz Wegner
Interhandler - Dyrektor Handlowy Interhandler JCB
Wojciech Gruźliński
AeroMind - Technical & Product Manager
Zbigniew Gościcki
Unidevelopment SA - Prezes Zarządu

ORGANIZATORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY GŁÓWNI 

PARTNER 

SPONSORZY 

PATRONAT BRANŻOWY

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

PATRONI MEDIALNI

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

PARTNERZY TECHNICZNI

Do kogo kierowane jest Forum?

 • Deweloperów
 • Generalnych wykonawców
 • Firm budowlanych
 • Inwestorów
 • Producentów branży budowlanej
 • Dystrybutorów maszyn budowlanych
 • Przedstawicieli administracji publicznej
 • Izb i stowarzyszeń branżowych

BILETY

BILET VIP
(z bankietem)
Standardowy Bilet dla
wolnego słuchacza
Udział w obradach
Pakiet prezentacji prelegentów (keynote speech) X X
Gift pack lub prezent od partnerów forum X X
Przerwy kawowe X
Lunch X
Parking X X
Bankiet VIP X X
Cena 1 490 zł 890 zł 390 zł

Podane ceny biletów są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

KUP BILET

REGULAMIN

POBIERZ

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ

KONTAKT:

 

Piotr Drozdowski

Koordynator ds. sprzedaży i relacji z klientami

+48 538 616 071

e-mail: [email protected]

 

 

 

Fotorelacja Build4Future 2021 - edycja on-line