Dziękujemy za udział w Forum Build4Future 2020 i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania

Fotorelacja Build4Future 2020

więcej zdjęć

W DEBATACH UDZIAŁ WZIĘLI:

Adam Kleczewski
Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów - Członek Zarządu
Bartłomiej Sosna
Spectis - Ekspert rynku budowlanego
Dagmara Nickel
CEO - YouNick Technology Park sp. z o.o.
Damian Kaźmierczak
Główny ekonomista - Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Dariusz Blocher
Prezes Zarządu Budimex S.A.
dr Piotr Kunicki
DWF Poland - Local Partner, Radca prawny
Grzegorz Kaczorowski
Hubert Nowak
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Jan Styliński
Polski Związek Pracodawców Budownictwa - Prezes Zarządu
Józef Zubelewicz
Doradca Zarządu - Erbud S.A.
Kamil Osiński
EY - Lider Zespołu Prawa Nieruchomości
Katarzyna Lubaś
EY - Marketing i New Business koordynator dla Grupy Rynku Nieruchomości
Konrad Płochocki
Polski Związek Firm Deweloperskich - Dyrektor Generalny
Maciej Gładyga
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego - Dyrektor Biura
Maciej Ziomek
EY - Associate Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego
Małgorzata Walczak-Gomuła
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
mgr inż. Łukasz Gorgolewski
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Michał Litwin
Związkek Niezależnych Przewoźników Kolejowych - Dyrektor Generalny
Michał Sawicki
EY - Associate Partner w dziale doradztwa podatkowego
Patrycjusz Wyżga
Polskie Radio S.A. - Dziennikarz
Paweł Babij
Prezes - Polska Izba Budownictwa
Paweł Jóźwik
MAT - specjalista ds. BIM/MEP
Piotr Borys
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. - Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji Kolejowych
Piotr Korycki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA - Prezes
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Polska Izba Inżynierów Budownictwa - Prezes
prof. dr hab. Przemysław Drapała
Szef grupy ekspertów PZPB - Członek Rady Zamówień Publicznych
prof. dr hab. Witold Orłowski
Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu
Robert Krzysztof Nowicki
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Tomasz Darowski
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Tomasz Żuchowski
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

PROGRAM FORUM BUILD4FUTURE* 

3-4 lutego 2020 r.
Poznań Congress Center, Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie

3 lutego 2020 r., poniedziałek
11:00 – 11:30 Rejestracja i bufet kawowy
11:30 – 12:00 Otwarcie Forum
Wystąpienie inauguracyjne podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Krzysztofa Nowickiego

Wystąpienie inauguracyjne Prezesa Zarządu Grupy MTP Przemysława Trawy
12:00 – 12:20

Spójrzmy na INNOWACJE.... po poznańsku

Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o.

12:20 – 13:20 Debata I
„Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”

Moderator: Katarzyna Lubaś, EY
Tematy debaty:
- kierunki i możliwości rozwoju vs. zmieniające się oczekiwania odbiorców
- w jaki sposób branża implementuje nowe technologie
- materiały budowlane, trendy vs. rosnące koszty
- cyfryzacja w branży budowlanej
Uczestnicy:
- Piotr Olgierd Korycki, Stowarzyszenie Dachów Płaskich i Fasad DAFA
- Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
- Adam Kleczewski, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów
- Tadeusz Pawlaczyk, ekspert ds. zarządzania przez jakość i certyfikacji budynków pasywnych
- Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o.
- Krystyna Wąchała-Malik, PFR Nieruchomości
13:20 – 14:20 Przerwa na lunch
14:20 – 15:00 „Pieniądze w budownictwie”
prof. dr hab. Witold Orłowski, Szkoła Biznesu, Politechnika Warszawska
15:00 – 16:00 Debata II
„Zmiany prawne i podatkowe w sektorze budowlanym w 2020 roku”
Moderator: Michał Sawicki, EY
Tematy debaty:
- najnowsze zmiany w prawie i podatkach, co przyniosą i czy powinniśmy się ich obawiać
- czy obecne otoczenie prawno-podatkowe wspiera rozwój branży budowlanej czy hamuje jej rozwój?
- jakie zmiany prawne i podatkowe byłby pożądane z perspektywy branży? Czy grozi nam nadmierna regulacja?
- czy rewolucyjne zmiany wspierają rozwój czy są dla niego zagrożeniem? Lepsza rewolucja czy ewolucja?
- znaczenie zmian regulacyjnych na przykładzie współpracy na linii deweloper – generalny wykonawca, jest co poprawiać?Uczestnicy:
- Kamil Osiński, EY
- Paweł Babij, Polska Izba Budownictwa
- Konrad Płochocki, Polski Związek Firm Deweloperskich
16:00 – 16:20 Przerwa na kawę
16:20 – 16:40 „Potrzeby mieszkaniowe i oczekiwania wobec rynku z perspektywy
różnych grup wiekowych”

Małgorzata Walczak-Gomuła, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
16:40 – 17:00 „Budownictwo w Polsce - trendy, prognozy, szanse i zagrożenia”
Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
17:00 – 18:00 Debata III
„Wyzwania branży budowlanej”
Moderator: Patrycjusz Wyżga, Polskie Radio S.A.
Tematy debaty:
- inteligentne zarządzenie budową jako rzeczywistość inwestycji za granicą jak i w Polsce
- implementacja BIM w Polsce jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego
- konieczność pozyskania dla sektora publicznego kompetencji inteligentnego klienta, który potrafi odpowiednio sformułować swoje oczekiwania wobec produktu, jak również korzystać z BIM w całym okresie życia inwestycji
- nabycie kompetencji dla sektora prywatnego do inteligentnego projektowania, budowania i utrzymywania obiektów w ramach poszczególnych branż
- proces definiowania standardu BIM, określanie parametrów obiektów wykorzystywanych do projektowania (ukierunkowanych na rozwiązania zrównoważone ekonomiczne i ekologiczne)
- czy budownictwu grozi zapaść?
- zatory płatnicze w budownictwie
- problemy z waloryzacją kontraktów
- braki kadrowe (ilościowe i jakościowe)
- stały wzrost cen materiałów budowlanychUczestnicy:
- Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
- Paweł Jóźwik, MAT usługi informatyczne sp. z o.o.
- dr Piotr Kunicki, DWF Poland
- mgr inż. Łukasz Gorgolewski, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
18:00 – 20:00 Bankiet
4 lutego 2020 r., WTOREK
12:30 – 13:00 Wystąpienie wprowadzające
13:00 – 14:45 Blok Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU BUDOWLANEGO W DEKADZIE 2020-2030

„Najnowsze dane ekonomiczne o rynku budownictwa w Polsce, projekcje zmian”
dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

„Rozwój, stabilizacja czy regres - perspektywy rynku budowlanego 2020-2030”
Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

„Kluczowe dla budownictwa nowelizacje prawa”
prof. dr hab. Przemysław Drapała- szef grupy ekspertów PZPB, członek Rady Zamówień Publicznych

DEBATA
„Kluczowe bieżące i perspektywiczne zagadnienia dla rozwoju rynku budowlanego w latach 2020-2030"

Moderator: Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny i redaktor naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI
Uczestnicy:
- Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
- Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
- Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex S.A.
- Józef Zubelewicz, Doradca Zarządu Erbud S.A.
- Piotr Borys, Szef Biura Realizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

14:45 – 15:15 Przerwa na lunch
15:15 – 16:00 Debata IV
„Priorytety rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku”

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
-rozwój sieci kolejowej - czy po 2023 roku będziemy mieli kompletną sieć kolejową czy zbiór zmodernizowanych linii nie tworzących spójnego systemu?
-rewitalizacja, modernizacja, budowa nowych linii czy KDP? Jak zdefiniować priorytety na kolejne lata?
-rozwój sieci drogowej - priorytety po uzupełnieniu brakujących odcinków dróg ekspresowych, korytarze transportowe o niższym poziomie ruchu czy rozbudowa najbardziej zatłoczonych autostrad (A4, A2, A1)?
-integracja systemów transportowych - połączenia drogowe i kolejowe o portów morskich
-żegluga śródlądowa vs. kolej - kooperacja czy konkurencja?
-sieć terminali przeładunkowych - białe plamy na mapie i główne priorytety inwestycyjne
-Centralny Port Komunikacyjny - czy jesteśmy gotowi na lotniczą rewolucję? Rola systemu połączeń drogowych i kolejowych nowego portu lotniczego
Uczestnicy:
- Piotr Borys, Centralny Port Komunikacyjny
- Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
- Tomasz Żuchowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
- Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
16:00 – 16:15 Przerwa na kawę
16:15 – 17:00 DEBATA V
„Partnerstwo publiczno-prywatne w branży budowlanej”

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
- perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – mała ilość dużych znaczących projektów w formule PPP
- finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście kończących się perspektyw unijnych
- plany inwestycji infrastrukturalnych vs. kondycja branży budownictwa infrastrukturalnego (roszczenia, ewaluacja kontraktów, fale bankructwa)
- jak zachęcić do korzystania z formuły PPP realizacji inwestycji?
- jak poprawić jakość przygotowania projektów PPP?
- projekty PPP po 2023 roku – alternatywa czy konieczność?
- perspektywa inwestora – jakich zmian wymaga polski rynek PPP?
- ubezpieczenia finansowe (zabezpieczenia transakcyjne i kredytowe)
- transparentność projektów inwestycyjnych
Uczestnicy:
- Grzegorz Kaczorowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
- Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
- Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
17:00 Zakończenie Forum

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

BUILD4FUTURE

Najważniejsze forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy do rozmów na temat przyszłości sektora budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewnią panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, jak również keynote speech’e, które skupiać się będą na stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata. Priorytetem Forum jest merytoryczna dyskusja przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami o inwestycjach, stanie oraz perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w najbliższych latach.

Do kogo kierowane jest Forum?

  • Deweloperów
  • Generalnych wykonawców
  • Inwestorów
  • Czołowych producentów branży budowlanej
  • Przedstawicieli administracji publicznej
  • Liderów branży budowlanej
  • Dystrybutorów maszyn budowlanych

BILETY

BILET VIP
(z bankietem)
Standardowy Bilet dla
wolnego słuchacza
Udział w obradach
Pakiet prezentacji prelegentów (keynote speech) X X
Gift pack lub prezent od partnerów forum X X
Przerwy kawowe X
Lunch X
Parking X X
Bankiet VIP X X
Cena 1 490 zł 890 zł 390 zł

Podane ceny biletów są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

KUP BILET

REGULAMIN

POBIERZ

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ

KONTAKT:

 

Martyna Dera

Dyrektor Projektu

+48 603 410 924

e-mail: [email protected]

 

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY 2020

PATRONAT HONOROWY 2020

PATRONAT BRANŻOWY 2020

PARTNER ZŁOTY 2020

PATRONAT MEDIALNY 2020

Fotorelacja Build4Future 2020