Dziękujemy za udział w Forum Gospodarczym Budownictwa BUILD 4 FUTURE!

Zobacz retransmisję z bloków tematycznych Forum.

Już dzisiaj zapraszamy na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 w dniach 31 stycznia - 3 lutego 2023!

PROGRAM FORUM BUILD4FUTURE* 

1-2 lutego 2021 r.
Wydarzenie on-line

1 lutego 2021 r., poniedziałek
11:00 – 11:30 Rejestracja i bufet kawowy
11:30 – 12:00 Otwarcie Forum
Wystąpienie inauguracyjne podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Krzysztofa Nowickiego

Wystąpienie inauguracyjne Prezesa Zarządu Grupy MTP Przemysława Trawy
12:00 – 12:20

Spójrzmy na INNOWACJE.... po poznańsku

Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o.

12:20 – 13:20 Debata I
„Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”

Moderator: Katarzyna Lubaś, EY
Tematy debaty:
- kierunki i możliwości rozwoju vs. zmieniające się oczekiwania odbiorców
- w jaki sposób branża implementuje nowe technologie
- materiały budowlane, trendy vs. rosnące koszty
- cyfryzacja w branży budowlanej
Uczestnicy:
- Piotr Olgierd Korycki, Stowarzyszenie Dachów Płaskich i Fasad DAFA
- Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
- Adam Kleczewski, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów
- Tadeusz Pawlaczyk, ekspert ds. zarządzania przez jakość i certyfikacji budynków pasywnych
- Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o.
- Krystyna Wąchała-Malik, PFR Nieruchomości
13:20 – 14:20 Przerwa na lunch
14:20 – 15:00 „Pieniądze w budownictwie”
prof. dr hab. Witold Orłowski, Szkoła Biznesu, Politechnika Warszawska
15:00 – 16:00 Debata II
„Zmiany prawne i podatkowe w sektorze budowlanym w 2020 roku”
Moderator: Michał Sawicki, EY
Tematy debaty:
- najnowsze zmiany w prawie i podatkach, co przyniosą i czy powinniśmy się ich obawiać
- czy obecne otoczenie prawno-podatkowe wspiera rozwój branży budowlanej czy hamuje jej rozwój?
- jakie zmiany prawne i podatkowe byłby pożądane z perspektywy branży? Czy grozi nam nadmierna regulacja?
- czy rewolucyjne zmiany wspierają rozwój czy są dla niego zagrożeniem? Lepsza rewolucja czy ewolucja?
- znaczenie zmian regulacyjnych na przykładzie współpracy na linii deweloper – generalny wykonawca, jest co poprawiać?Uczestnicy:
- Kamil Osiński, EY
- Paweł Babij, Polska Izba Budownictwa
- Konrad Płochocki, Polski Związek Firm Deweloperskich
16:00 – 16:20 Przerwa na kawę
16:20 – 16:40 „Potrzeby mieszkaniowe i oczekiwania wobec rynku z perspektywy
różnych grup wiekowych”

Małgorzata Walczak-Gomuła, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
16:40 – 17:00 „Budownictwo w Polsce - trendy, prognozy, szanse i zagrożenia”
Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
17:00 – 18:00 Debata III
„Wyzwania branży budowlanej”
Moderator: Patrycjusz Wyżga, Polskie Radio S.A.
Tematy debaty:
- inteligentne zarządzenie budową jako rzeczywistość inwestycji za granicą jak i w Polsce
- implementacja BIM w Polsce jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego
- konieczność pozyskania dla sektora publicznego kompetencji inteligentnego klienta, który potrafi odpowiednio sformułować swoje oczekiwania wobec produktu, jak również korzystać z BIM w całym okresie życia inwestycji
- nabycie kompetencji dla sektora prywatnego do inteligentnego projektowania, budowania i utrzymywania obiektów w ramach poszczególnych branż
- proces definiowania standardu BIM, określanie parametrów obiektów wykorzystywanych do projektowania (ukierunkowanych na rozwiązania zrównoważone ekonomiczne i ekologiczne)
- czy budownictwu grozi zapaść?
- zatory płatnicze w budownictwie
- problemy z waloryzacją kontraktów
- braki kadrowe (ilościowe i jakościowe)
- stały wzrost cen materiałów budowlanychUczestnicy:
- Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
- Paweł Jóźwik, MAT usługi informatyczne sp. z o.o.
- dr Piotr Kunicki, DWF Poland
- mgr inż. Łukasz Gorgolewski, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
18:00 – 20:00 Bankiet
2 lutego 2021 r., WTOREK
12:30 – 13:00 Wystąpienie wprowadzające
13:00 – 14:45 Blok Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU BUDOWLANEGO W DEKADZIE 2020-2030„Najnowsze dane ekonomiczne o rynku budownictwa w Polsce, projekcje zmian”
dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa„Rozwój, stabilizacja czy regres - perspektywy rynku budowlanego 2020-2030”
Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa„Kluczowe dla budownictwa nowelizacje prawa”
prof. dr hab. Przemysław Drapała- szef grupy ekspertów PZPB, członek Rady Zamówień Publicznych

DEBATA
„Kluczowe bieżące i perspektywiczne zagadnienia dla rozwoju rynku budowlanego w latach 2020-2030"

Moderator: Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny i redaktor naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI
Uczestnicy:
- Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
- Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
- Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex S.A.
- Józef Zubelewicz, Doradca Zarządu Erbud S.A.
- Piotr Borys, Szef Biura Realizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

14:45 – 15:15 Przerwa na lunch
15:15 – 16:00 Debata IV
„Priorytety rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku”

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
-rozwój sieci kolejowej - czy po 2023 roku będziemy mieli kompletną sieć kolejową czy zbiór zmodernizowanych linii nie tworzących spójnego systemu?
-rewitalizacja, modernizacja, budowa nowych linii czy KDP? Jak zdefiniować priorytety na kolejne lata?
-rozwój sieci drogowej - priorytety po uzupełnieniu brakujących odcinków dróg ekspresowych, korytarze transportowe o niższym poziomie ruchu czy rozbudowa najbardziej zatłoczonych autostrad (A4, A2, A1)?
-integracja systemów transportowych - połączenia drogowe i kolejowe o portów morskich
-żegluga śródlądowa vs. kolej - kooperacja czy konkurencja?
-sieć terminali przeładunkowych - białe plamy na mapie i główne priorytety inwestycyjne
-Centralny Port Komunikacyjny - czy jesteśmy gotowi na lotniczą rewolucję? Rola systemu połączeń drogowych i kolejowych nowego portu lotniczego
Uczestnicy:
- Piotr Borys, Centralny Port Komunikacyjny
- Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
- Tomasz Żuchowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
- Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
16:00 – 16:15 Przerwa na kawę
16:15 – 17:00 DEBATA V
„Partnerstwo publiczno-prywatne w branży budowlanej”

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
- perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – mała ilość dużych znaczących projektów w formule PPP
- finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście kończących się perspektyw unijnych
- plany inwestycji infrastrukturalnych vs. kondycja branży budownictwa infrastrukturalnego (roszczenia, ewaluacja kontraktów, fale bankructwa)
- jak zachęcić do korzystania z formuły PPP realizacji inwestycji?
- jak poprawić jakość przygotowania projektów PPP?
- projekty PPP po 2023 roku – alternatywa czy konieczność?
- perspektywa inwestora – jakich zmian wymaga polski rynek PPP?
- ubezpieczenia finansowe (zabezpieczenia transakcyjne i kredytowe)
- transparentność projektów inwestycyjnych
Uczestnicy:
- Grzegorz Kaczorowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
- Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
- Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
17:00 Zakończenie Forum

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

PROGRAM FORUM GOSPODARCZEGO BUILD 4 FUTURE 2021


BUILD4FUTURE

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE współorganizowane jest przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, skupiający najważniejsze firmy wykonawcze działające w naszym kraju. Wśród Partnerów merytorycznych znajdują się: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie „Energooszczędne Domy Gotowe” oraz PMR Market Experts.

Przygotowany przez wszystkie powyższe instytucje program zawiera możliwie kompleksowo potraktowane, najbardziej aktualne informacje o sytuacji w polskim budownictwie i wyzwaniach, przed jakimi stanie w najbliższej przyszłości. Mocną stroną Forum są także znamienici, doświadczeni eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii, którzy podczas dwudniowych prelekcji i debat przybliżą uczestnikom zagrożenia oraz szanse, jakie mogą się pojawić przed przedsiębiorcami budowlanymi w niedalekiej perspektywie.

Do kogo kierowane jest Forum?

  • Deweloperów
  • Generalnych wykonawców
  • Firm budowlanych
  • Inwestorów
  • Producentów branży budowlanej
  • Dystrybutorów maszyn budowlanych
  • Przedstawicieli administracji publicznej
  • Izb i stowarzyszeń branżowych

PRELEGENCI FORUM BUILD 4 FUTURE 2021

Andrzej Soldaty
Inicjatywa na rzecz polskiego Przemysłu 4.0 - Założyciel
Anna Kornecka
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Podsekretarz Stanu
Anna Łopaciuk
Bank Gospodarstwa Krajowego - Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego
Cezary Saganowski
Egis Poland - Prezes Zarządu
dr Damian Kaźmierczak
Główny ekonomista - Polski Związek Pracodawców Budownictwa
dr inż. Andrzej M. Czapczuk
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny
dr Jacek Furga
Związek Banków Polskich - Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich
Grzegorz Bagiński
Saferoad - Dyrektor Generalny
Jakub Chojnacki
PORR SA - Wiceprezes Zarządu
Jakub Wójcik
Polski Klaster Budowlany - Ekspert ds. zrównoważonego budownictwa
Jan Styliński
Polski Związek Pracodawców Budownictwa - Prezes Zarządu
Janusz Władyczak
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - Prezes Zarządu
Juliusz Tetzlaff
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
Kamil Kowalczyk
Climatic - Dyrektor działu handlowego
Kazimierz Krupa
Drawbridge Olczak i Wspólnicy - Dyrektor Zarządzający, Wspólnik
Konrad Płochocki
Polski Związek Firm Deweloperskich - Dyrektor Generalny
Leszek Gołąbiecki
Unibep S.A. - Prezes Zarządu
Marcin Gołębiewski
Unihouse SA - Prezes Zarządu
Marek Beśka
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe - Prezes
Marek Zuber
Ekonomista i analityk rynków finansowych
mgr inż. Łukasz Gorgolewski
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Mikołaj Wild
Centralny Port Komunikacyjny - Prezes
Piotr Borowski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)
Piotr Galas
PKO BP - Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego - Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości
Piotr Malepszak
Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa
Szymon Jungiewicz
PMR Market Experts - Dyrektor sektora budownictwa
Tomasz Balcerowski
Ekoinbud - Prezes Zarządu
Tomasz Kozłowski
Polski Klaster Budowlany - Prezes
Tomasz Seremet
Pekabex SA - Członek Zarządu
Tomasz Wegner
Interhandler - Dyrektor Handlowy Interhandler JCB
Wojciech Gruźliński
AeroMind - Technical & Product Manager
Zbigniew Gościcki
Unidevelopment SA - Prezes Zarządu

ORGANIZATORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY GŁÓWNI 

PARTNER 

SPONSORZY 

PATRONAT BRANŻOWY

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

PATRONI MEDIALNI

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

PARTNERZY TECHNICZNI

BILETY

BILET VIP
(z bankietem)
Standardowy Bilet dla
wolnego słuchacza
Udział w obradach
Pakiet prezentacji prelegentów (keynote speech) X X
Gift pack lub prezent od partnerów forum X X
Przerwy kawowe X
Lunch X
Parking X X
Bankiet VIP X X
Cena 1 490 zł 890 zł 390 zł

Podane ceny biletów są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

KUP BILET

REGULAMIN

POBIERZ

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ

KONTAKT:

 

Piotr Drozdowski

Koordynator ds. sprzedaży i relacji z klientami

+48 538 616 071

e-mail: [email protected]

 

 

 

Fotorelacja Build4Future 2021 - edycja on-line