Zobacz, jak wyglądała poprzednia edycja:


Do kogo kierowane jest Forum?

  • Czołowych producentów
  • Inwestorów
  • Liderów branży
  • Generalnych wykonawców
  • Przedstawicieli administracji publicznej
  • Dystrybutorów maszyn budowlanych

PROGRAM FORUM BUILD4FUTURE* 

3-4 lutego 2020 r.
Poznań Congress Center, Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie

3 lutego 2020 r., poniedziałek
11:00 – 11:30 Rejestracja i bufet kawowy
11:30 – 12:00 Otwarcie Forum
Wystąpienia inauguracyjne Patronów Honorowych
12:00 – 12:20 Wystąpienie wprowadzające producenta nowoczesnych technologii w branży budowlanej
12:20 – 13:20 Debata I
„Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”

Moderator: Katarzyna Lubaś, EY
Tematy debaty:
- kierunki i możliwości rozwoju vs. zmieniające się oczekiwania odbiorców
- w jaki sposób branża implementuje nowe technologie
- materiały budowlane, trendy vs. rosnące koszty
13:20 – 14:20 Przerwa na lunch
14:20 – 15:00 Wystąpienie wprowadzające
„Pieniądze w budownictwie”
15:00 – 16:00 Debata II
„Zmiany prawne i podatkowe w sektorze budowlanym w 2020 roku”
Moderator: Michał Sawicki, EY
Tematy debaty:
- najnowsze zmiany w prawie i podatkach, co przyniosą i czy powinniśmy się ich obawiać
- czy obecne otoczenie prawno-podatkowe wspiera rozwój branży budowlanej czy hamuje jej rozwój?
- jakie zmiany prawne i podatkowe byłby pożądane z perspektywy branży? Czy grozi nam nadmierna regulacja?
- czy rewolucyjne zmiany wspierają rozwój czy są dla niego zagrożeniem? Lepsza rewolucja czy ewolucja?
- znaczenie zmian regulacyjnych na przykładzie współpracy na linii deweloper – generalny wykonawca, jest co poprawiać?

Uczestnicy:
prawnik legislator
prawnik podatkowy
przedstawiciel sektora generalnego wykonawstwa
przedstawiciel sektora deweloperskiego

16:00 – 16:20 Przerwa na kawę
16:20 – 16:40 Wystąpienie wprowadzające
„Potrzeby mieszkaniowe i oczekiwania wobec rynku z perspektywy
różnych grup wiekowych”

Małgorzata Walczak-Gomuła, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
16:40 – 17:00 Wystąpienie wprowadzające
„Problemy rynku z różnego punktu widzenia jego uczestników – dane sektorowe (GUS)”

Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
17:00 – 18:00 Debata III
„Wyzwania branży budowlanej”
Moderator: Patrycjusz Wyżga, Polskie Radio S.A.
Tematy debaty:
- inteligentne zarządzenie budową jako rzeczywistość inwestycji za granicą jak i w Polsce
- implementacja BIM w Polsce jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego
- konieczność pozyskania dla sektora publicznego kompetencji inteligentnego klienta, który potrafi odpowiednio sformułować swoje oczekiwania wobec produktu, jak również korzystać z BIM w całym okresie życia inwestycji
- nabycie kompetencji dla sektora prywatnego do inteligentnego projektowania, budowania i utrzymywania obiektów w ramach poszczególnych branż
- proces definiowania standardu BIM, określanie parametrów obiektów wykorzystywanych do projektowania (ukierunkowanych na rozwiązania zrównoważone ekonomiczne i ekologiczne)
- czy budownictwu grozi zapaść?
- zatory płatnicze w budownictwie
- problemy z waloryzacją kontraktów
- braki kadrowe (ilościowe i jakościowe)
- stały wzrost cen materiałów budowlanych

Uczestnicy:
- Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
- dr Piotr Kunicki, DWF Poland

19:00 – 21:00 Gala z wręczeniem nagród branżowych
4 lutego 2020 r., WTOREK
12:30 – 13:00 Wystąpienie wprowadzające
13:00 – 14:00 DEBATA IV
„Priorytety rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku”.

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
- rozwój sieci kolejowej – czy po 2023 roku będziemy mieli kompletną sieć kolejową czy zbiór zmodernizowanych linii nie tworzących spójnego systemu?
- rewitalizacja, modernizacja, budowa nowych linii czy KDP? Jak zdefiniować priorytety na kolejne lata?
- rozwój sieci drogowej – priorytety po uzupełnieniu brakujących odcinków dróg ekspresowych, korytarze transportowe o niższym poziomie ruchu czy rozbudowa najbardziej zatłoczonych autostrad (A4, A2, A1)?
- integracja systemów transportowych – połączenia drogowe i kolejowe do portów morskich
- żegluga śródlądowa vs. kolej – kooperacja czy konkurencja?
- sieć terminali przeładunkowych – białe plamy na mapie i główne priorytety inwestycyjne
- Centralny Port Komunikacyjny – czy jesteśmy gotowi na lotniczą rewolucję? Rola systemu połączeń drogowych i kolejowych nowego portu lotniczego

Uczestnicy:
- Piotr Malepszak, Centralny Port Komunikacyjny
- Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

14:00 – 15:00 Przerwa na lunch
15:00 – 15:20 Wystąpienie wprowadzające
„Udział sektora infrastrukturalnego w produkcji PKB w Polsce i jego rola
w polskiej gospodarce”.
15:20 – 16:20 DEBATA V
„Partnerstwo publiczno-prywatne w branży budowlanej”

Moderator: Maciej Ziomek, EY
Tematy debaty:
- perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – mała ilość dużych znaczących projektów w formule PPP
- finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście kończących się perspektyw unijnych
- plany inwestycji infrastrukturalnych vs. kondycja branży budownictwa infrastrukturalnego (roszczenia, ewaluacja kontraktów, fale bankructwa)
- jak zachęcić do korzystania z formuły PPP realizacji inwestycji?
- jak poprawić jakość przygotowania projektów PPP?
- projekty PPP po 2023 roku – alternatywa czy konieczność?
- perspektywa inwestora – jakich zmian wymaga polski rynek PPP?
- ubezpieczenia finansowe (zabezpieczenia transakcyjne i kredytowe)
- transparentność projektów inwestycyjnych
16:20 Zakończenie Forum

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

BUILD4FUTURE

Najważniejsze forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy do rozmów na temat przyszłości sektora budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewnią panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, jak również keynote speech’e, które skupiać się będą na stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata. Priorytetem Forum jest merytoryczna dyskusja przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami o inwestycjach, stanie oraz perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w najbliższych latach. Wśród tematów poruszonych podczas spotkania nie zabraknie: nowych technologii i trendów w branży budowlanej, zmian prawnych i podatkowych w sektorze budowlanym w 2020 roku, problemów rynku z różnego punktu widzenia jego uczestników, danych sektorowych, BIM i zarządzania procesem budowy i zawiadamiania, jak również priorytetów rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020.

BILETY

BILET VIP
(z Galą)
Standardowy
(bez Gali)
Bilet dla
wolnego słuchacza
Udział w obradach
Dedykowane miejsce siedzące przed sceną
Pakiet prezentacji prelegentów (keynote speech)
Gift pack lub prezent od partnerów forum
Przerwy kawowe
Lunch
Parking
Udział w Gali
Cena 1 490 zł 890 zł 390 zł

Podane ceny biletów są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

KUP BILET

REGULAMIN

POBIERZ

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ

KONTAKT:

 

Mateusz Pająk

Specjalista ds. sprzedaży

+48 696 001 267

e-mail: [email protected]

 

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY