Dziękujemy!

Dziękujemy za udział i wsparcie Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future 2019!
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.


Artur Soboń

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w organizowanym w ramach tegorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA Forum Gospodarczym Budownictwa Build4Future – wydarzeniu, w którym przedstawiciele administracji publicznej wspólnie z przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym dyskutować będą o najnowszych trendach i perspektywach rozwoju branży budowlanej w Polsce.

Forum będzie niepowtarzalną okazją do udziału w wielu ciekawych debatach branżowych podzielonych na bloki tematyczne obejmujące w tym roku tak ważne zagadnienia jak wpływ budownictwa na gospodarkę i strategie rozwoju polskiego sektora budowlanego, sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce, czy pozycja polskiej branży budowlanej na rynkach zagranicznych i możliwości eksportu polskich usług i wyrobów budowlanych.

czytaj więcej

Polityka wsparcia przedsiębiorczości należy do priorytetów polskiego rządu. Wyzwaniem jest skuteczne stymulowanie działalności rozwojowej firm i innowacyjnej. Polskie budownictwo staje się coraz bardziej innowacyjne, a tym samym konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Nowe rozwiązania w technologiach takich jak prefabrykacja betonu znajdują zastosowanie w coraz szerzej pojętym budownictwie. Ogromne znaczenie mają również technologie pozwalające na efektywne zarządzanie energią i rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Targi BUDMA od lat pozostają miejscem biznesowych spotkań nie tylko dla rodzimych przedsiębiorców. W ubiegłorocznej edycji udział wzięli reprezentanci aż 47 krajów, praktycznie z całego świata, stanowiąc 14% ogólnej liczby targowych gości. Bezsprzecznie świadczy to o silnej pozycji polskiej gospodarki na mapie Europy, co potwierdza jeden z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej wskaźników wzrostu gospodarczego.
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 oraz Forum Budownictwa Build4Future to wyjątkowa okazja umożliwiająca stworzenia wspólnej platformy do dyskusji nad przyszłością sektora budowlanego w Polsce. Stanowi ona miejsce spotkań producentów, dystrybutorów i dostawców wyrobów budowlanych, inwestorów i deweloperów, jak również architektów, projektantów, inżynierów i szerokiego grona profesjonalistów związanych z branżą budowlaną.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w Targach i Forum i życzę Państwu owocnych spotkań i dyskusji. Pozostaje mi jednocześnie wyrazić nadzieję, że poruszone na Forum tematy będą dla Państwa inspiracją i zachęcą do dialogu z Ministerstwem, który jest niezbędny dla wypracowywania dalszych korzystnych dla wszystkich obywateli zmian w dziedzinie budownictwa.

Tomasz Kobierski

Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
– Organizator III edycji Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”

„Organizowanym już od 28 lat najważniejszym targom budowlanym w tej części Europy – Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA, towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej, jak również konferencji dotyczących aktualnych trendów i wyzwań stojących przed tym sektorem przemysłu.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym targom Budma 2019 jest III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, które zainauguruje święto branży budowlanej.

czytaj więcej
Ciekawy program merytoryczny spotkania zapewnią nie tylko prezentacje przedstawiane przez ekspertów, ale przede wszystkim panele dyskusyjne, które będą idealną okazją do merytorycznej dyskusji przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami. Panele dotyczyć będą tematów związanych z inwestycjami, stanem oraz perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach. Prelegentami, jak również uczestnikami Forum, będą przedstawiciele Ministerstw oraz najważniejszych w kraju izb i stowarzyszeń branżowych, a także producenci i eksporterzy. Poruszone podczas spotkania, a kontynuowane podczas targów Budma 2019 zagadnienia z pewnością okażą się atrakcyjne dla przedsiębiorców i uczestników rynku budowlanego. Wśród nich nie zabraknie takich, jak: konkurencyjność polskich firm budowlanych i producentów wyrobów budowlanych na rynkach eksportowych, przyszłość branży budowlanej, rozwój polskich firm budowlanych, nowe wyzwania dla budownictwa energooszczędnego oraz cyfryzacja w budownictwie.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA oraz III Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future” to wyjątkowa okazja by w jednym miejscu poznać tak szeroką i kompleksowo przedstawioną ofertę dla branży budowalnej. Wierzę, że czas spędzony w Poznaniu będzie dobrym początkiem do realizacji Państwa ambitnych planów biznesowych.”

Dlaczego warto?

 • Czołowi producenci
 • Inwestorzy
 • Liderzy branży
 • Generalni wykonawcy
 • Przedstawiciele administracji publicznej
 • 5 debat tematycznych
 • Wpływ na gospodarkę
 • Eksport
 • Energooszczędność
 • Plany i strategie
 • Udział w największych targach budowlanych BUDMA

W DEBATACH WEZMĄ UDZIAŁ:

Aleksander Libera
MSL - Account Director
Andrzej Kozłowski
Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa
arch. Agnieszka Figielek
członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
dr inż. Arkadiusz Węglarz
Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii ds. Gospodarki Niskoemisyjnej
Grzegorz Muszyński
Członek Zarządu PFR Nieruchomości
Jacek Furga
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Związek Banków Polskich
Jan Mikołuszko
Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa
Jan Styliński
Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Janusz Komurkiewicz
Prezesa Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi
Kamil Goral
Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Kamil Mikołajczyk
Dyrektor ds. Sektora Produkcji Przemysłowej
Lesław Janik
członek Rady Izby Projektowania Budowlanego. Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o.
Małgorzata Walczak-Gomuła
Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Marcin Skowron
Radca Generalny w Departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych
Mateusz Walewski
Bank Gospodarstwa Krajowego - główny ekonomista, dyrektor Biura Badań i Analiz
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich
prof. Zbigniew Kledyński
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu
Tomasz Cudowski
Senior Journalist, EuroBuild
Tomasz Gałązka
Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Kozłowski
Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego
Włodzimierz Kocon
Bank Gospodarstwa Krajowego - Wiceprezes – pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
Zbigniew Janowski
Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”

PROGRAM RAMOWY

poniedziałek, 11 lutego 2019 r.

10:00
REJESTRACJA
10:30-12:00
 • Powitanie uczestników
 • Wystąpienie inauguracyjne - Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
DEBATA INAUGURACYJNA – PLANY I STRATEGIE ROZWOJU POLSKIEGO BUDOWNICTWA

Moderator: Marcin Piasecki, redaktor, Rzeczpospolita

Udział w debacie:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu PFR Nieruchomości
 • Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
12:00-12:30
PRZERWA NA KAWĘ
12:30-14:00
DEBATA II - PROGRAMY PROMIESZKANIOWE W POLSCE

Tematyka:

 • Program Dostępność plus
 • Program Mieszkanie plus
 • Program Mieszkanie na start

Moderator: Tomasz Cudowski, redaktor, Eurobuild CEE

Udział w debacie:

 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu PFR Nieruchomości
 • Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
 • Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Związek Banków Polskich
14:00-15:30
PRZERWA NA LUNCH
15:30 - 18:00
DEBATA III – EKSPORT I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wystąpienia wprowadzające:

 • Giorgi Kobelashvili, Attaché, Departament Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji

Tematyka:

 • Jak skutecznie prowadzić promocję oraz z sukcesem wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek zagraniczny
 • Programy wsparcia eksportu dla polskich producentów
 • Czy zaangażowanie w eksport musi oznaczać ograniczenie aktywności na rynku krajowym?
 • Bariery wejścia polskich firm na rynki zagraniczne – pieniądze czy procedury?
 • Przyszłość polskich firm rodzinnych – zagrożenie ze strony zagranicznych koncernów

Moderator: Aleksander Libera, Account Director MSL

Udział w debacie:

 • Adrian Malinowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej
  w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 • Kamil Goral, Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Zygmunt Meyer, Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich
 • Adam Krajewski, Dyrektor ds. rozwoju rynków międzynarodowych Wschodniego Klastra Budowlanego
 • Filip Bittner, Dyrektor Grupy Produktów, Grupa MTP
 • Andrzej Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa
 • Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi
 • Wojciech Chatys, Project Manager, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
18:00-21:00
BANKIET

wtorek, 12 lutego 2019 r.

10:00 - 11:45
DEBATA IV - WPŁYW SEKTORA BUDOWLANEGO NA GOSPODARKĘ

Tematyka:

 • Analiza sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa w Polsce
 • Budownictwo – spojrzenie na rynek
 • Braki i problemy w branży: brak środków na badania, rozwój techniczny oraz innowacyjności, brak pracowników oraz fachowej i wykształconej kadry, zatrudnianie obcokrajowców
 • Wzmocnienie kompetencji inwestorów publicznych jako zamawiających
 • Kadry w sektorze budownictwa
 • Czy polskie firmy są przygotowane na ewentualne spowolnienie gospodarcze?
 • Jak skutecznie zapobiegać zatorom płatniczym?

Moderator: Tomasz Cudowski, redaktor, Eurobuild CEE

Udział w debacie:

 • Mateusz Walewski, Główny ekonomista, dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”
 • Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
 • Piotr Bielski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska
 • Kamil Mikołajczyk, Dyrektor ds. Sektora Produkcji Przemysłowej Santander Bank Polska
11:45-13:30
PRZERWA NA LUNCH ORAZ NA ZWIEDZANIE TARGÓW BUDMA
12:00
OFICJALNE OTWARCIE TARGÓW BUDMA (pawilon 11, Iglica)
13:30-15:00
DEBATA V – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDOWNICTWIE

Tematyka:

 • Zielone zamówienia publiczne
 • Zrównoważone budownictwo
 • Program „Czyste powietrze”
 • Dyrektywa unijna 2010/31 UE
 • Energooszczędność i gospodarka niskoemisyjna

Moderator: Lesław Janik, członek Rady Izby Projektowania Budowlanego

Udział w debacie:

 • Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Marcin Skowron, Radca Generalny w Departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych
 • Jerzy Stroński, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Arkadiusz Węglarz, Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii ds. gospodarki niskoemisyjnej
 • Agnieszka Figielek, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
15:00-15:10
ZAKOŃCZENIE FORUM
15:10–17:00
CZAS NA ZWIEDZANIE TARGÓW BUDMA

*TBC, organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie

BUILD4FUTURE

Największe forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. W jednym miejscu spotkają się przedstawiciele administracji publicznej, by wspólnie z przedsiębiorcami dyskutować o inwestycjach i perspektywach rynku budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewniają panele dyskusyjne z udziałem ekspertów o stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata. Prelegentami, ale również uczestnikami Forum będą przedstawiciele Ministerstw oraz najważniejszych izb i stowarzyszeń, a także generalnych wykonawców, deweloperów i architektów. To wyjątkowe spotkanie da możliwość wymiany zdań, doświadczeń oraz stworzy platformę do dyskusji nad przyszłością sektora budowlanego w Polsce.

Udział przedstawicieli administracji publicznej jest bezpłatny.

 

EARLY BIRDS
do 31 grudnia
CENA REGULARNA
do 7 lutego
WPŁATY NA MIEJSCU
1190,00 zł netto 1490,00 zł netto 1790,00 zł netto

KUP BILET

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

W przypadku rejestracji na miejscu organizator nie gwarantuje pełnego pakietu konferencyjnego.
Do skorzystania z przysługujących uczestnikom świadczeń upoważnia identyfikator wydawany przy rejestracji.

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW

Wykupując bilet wstępu uczestnicy otrzymają:

• możliwość udziału w sesjach i dyskusjach
• wstęp na targi BUDMA i możliwość uczestnictwa w Gali Otwarcia
• szczegółowy program
• wstęp na przestrzeń partnerów
• materiały konferencyjne
• wyżywienie podczas konferencji
• zaproszenie na uroczystą Galę

Aby wziąć udział w Forum należy:

• zarejestrować się
• Uiścić opłatę
• Zaakceptować regulamin uczestnictwa

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ

KONTAKT:
Robert Mazur
Key Account Manager
+48 696 001 267
e-mail: [email protected]

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY BRANŻOWI

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER

PARTNER MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

WSPÓŁPRACA MEDIALNA