Organizator:

Dla kogo Forum i Konwencja?

Podziel się

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina adresowane są do szerokiego grona odbiorców działających na co dzień na rynku budowlanym bądź w gałęziach gospodarki będących na styku z tą branżą.

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina kierowane są m.in. do:

  • deweloperów,
  • generalnych wykonawców,
  • przedstawicieli firm budowlanych,
  • inwestorów,
  • producentów działających w branży budowlanej,
  • dystrybutorów maszyn, narzędzi i urządzeń,
  • reprezentantów administracji publicznej i samorządowej, 
  • przedstawicieli izb i stowarzyszeń branżowych.