Organizator:

Już we wtorek 31 stycznia polsko-ukraińska konwencja budowlana! Rusza też BUDMA!

Podziel się

Już we wtorek 31 stycznia zapraszamy na Międzynarodową Konwencję Budownictwo Polska-Ukraina. W programie kilka interesujących debat z udziałem uznanych profesjonalistów i ekspertów z branży. Tego dnia rozpoczynają się także na terenie MTP Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. a wraz z nimi liczne wydarzenia towarzyszące.

Polsko-ukraińska konwencja to pierwsze takie w Polsce spotkanie branży budowlanej poświęcone wyłącznie problematyce budownictwa w ogólnym planie odbudowy Ukrainy. Jednocześnie będzie to tez pierwsze w naszym kraju spotkanie przedstawicieli branży budowlanej z krajów Europy Zachodniej i Skandynawii poświęcone potencjalnej współpracy przy odbudowie Ukrainy. 

Celem konwencji, która odbędzie się w Poznań Congress Center, jest udzielenie odpowiedzi na wiele pytań związanych z aktualnym stanem współpracy z rynkiem ukraińskim w obszarze budownictwa. Jej uczestnicy będą starali się wskazać, jakie wsparciem rządowe dla polskich firm budowlanych oraz wsparcie finansowe wejścia na rynek ukraiński są w tej chwili niezbędne. Mowa będzie również o niezwykle istotnych kwestiach związanych z ubezpieczeniami i gwarancjami.

Najważniejsze pytania podczas Konwencji: 

  • Jaki jest obecny potencjał i kompetencje polskich firm – czy możemy uczestniczyć w procesach odbudowy w każdym segmencie budownictwa (drogi, koleje, energetyka/OZE, hydrotechnika, budownictwo kubaturowe etc.)?
  • Jakie obszary i zagadnienia z kolejności procesu budowlanego powinny szczególnie interesować branżę budowlaną przy odbudowie Ukrainy?
  • Czy w każdym etapie przygotowań i realizacji projektów budowlanych istnieje odpowiedni potencjał, zasoby i kompetencje?
  • Czy branża jest w stanie konkurować z dużymi grupami budowlanymi z krajów zachodnich czy choćby Turcji przy odbudowie Ukrainy?
  • Czy powinno zacząć się budować konsorcja polskich firm?
  • Czy średnie i małe firmy budowlane mają szansę na indywidualne zaistnienie na Ukrainie, czy też powinny raczej ruszać w konsorcjach lub jako podwykonawcy polskich generalnych wykonawców?
  • Czego powinno oczekiwać się od rządzących w sprawie udział polskiego budownictwa w odbudowie Ukrainy
    Jakie gwarancje są niezbędne ze strony rządu i firm ubezpieczeniowych dla bezpiecznego zaistnienia i funkcjonowania polskich firm budowlanych na Ukrainie?
  • Jakie produkty finansowe powinny się pojawić ze strony banków lub/i innych instytucji finansowych, które będą mogły być istotnym wsparciem dla polskich firm budowlanych?

Odpowiedzi na te pytania będą starali się udzielić uczestnicy wtorkowych debat.