Organizator:

Najważniejsze forum gospodarcze budownictwa w Polsce

Podziel się

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE, które odbędzie się w Poznaniu w dniu 30 stycznia 2023 r., współorganizowane jest przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, skupiający najważniejsze firmy wykonawcze działające w naszym kraju. Dzień później, 31 stycznia, również w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska–Ukraina. Merytorycznego wsparcia udziela wydarzeniom Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Zapraszamy na Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodową Konwencję Budownictwo Polska-Ukraina. Pierwsze z wydarzeń odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. w Sali Ziemi w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Drugie wydarzenie zaplanowane jest w tym samym miejscu w dniu 31 stycznia br. Obie konferencje towarzyszyć będą Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2023. 

Ważne pytania - profesjonalne odpowiedzi   

Forum BUILD4FUTURE poświęcone jest najnowszym wydarzeniom z szeroko rozumianego rynku budownictwa w Polsce i Europie. Czy kryzys spowoduje duże straty wśród firm budowlanych? Czy nastąpi fala bankructw? Jakie są szanse na uniknięcie poważnych strat i dalszy rozwój branży? Czy odbudowa Ukrainy przyniesie korzyści dla polskich przedsiębiorców budowlanych? Właśnie o tym i wielu innych sprawach dyskutować będą rynkowi eksperci podczas Forum BUILD 4FUTURE. 

Inwestycje budowlane i budownictwo, w szeroko pojętym obszarze, są szczególnie podatne na koniunkturę rynkową. Uzależnione są od łańcuchów dostaw krajowych i międzynarodowych, sytuacji na rynku pracy, realiów finansowych panujących wśród inwestorów publicznych i prywatnych oraz ich chęci do inwestowania, kosztów pracy, dostępności i kosztów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych oraz wielu innych czynników. Wszystkie te elementy występuję i wpływają w obecnej chwili – i to ze zdwojoną siłą - na realizacje inwestycji i ogólną sytuację budownictwa w Polsce. Do tego dochodzi jeszcze konflikt zbrojny w Ukrainie, który w znacznym stopniu determinuje ogólną sytuację gospodarczą i społeczną.

Jaki jest zatem stan inwestycji liniowych i punktowych w zasadniczych obszarach budownictwa, a więc budownictwie mieszkaniowym, drogowym, kolejowym, budownictwie energetycznym, hydrotechnicznym, budownictwie kubaturowym i przemysłowym, w sferze materiałów budowlanych, urządzeń i maszyn? Jakie perturbacje cenowe, kosztowe, logistyczne i dostępności są zagrożeniem dla produkcji i dostaw materiałów budowlanych? Jaki jest stan przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, olbrzymich farm wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz innych spektakularnych inwestycji? Jak długo będzie trwała „zapaść” w budownictwie mieszkaniowym?

Inne istotne pytania Czy występują poważne zagrożenia realizacji inwestycji w toku i kiedy rusza nowe? Co nas czeka w krótkiej perspektywie i w perspektywie do końca dekady, a więc czy zagrożone są plany strategiczne, a może nawet te krótkoterminowe? Czy mamy lub możemy mieć wpływ na to, co nas czeka w budownictwie oraz infrastrukturze? Jakie zagrożenia niesie w najbliższym okresie trwający konflikt na Ukrainie, ale też i szanse po jego zakończeniu – czy nadzieje polskich firm na udział w odbudowie są nadziejami realnymi, a przede wszystkim czy będą korzystne biznesowo? Jak widać, pytań – często niezwykle istotnych dla powodzenia rozwoju całej polskiej gospodarki – jest bardzo dużo.

Wraz z liderami rynku, przedstawicielami struktur rządowych i inwestorów uczestnicy Forum przeanalizują obszary największego ryzyka. Przyjrzą się możliwym rozwiązaniom, wymienią doświadczenia i sformułują kierunki, które być może pozwolą na zminimalizowanie strat i przejście do fazy dalszego rozwoju.

Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

Będzie to pierwsze takie w Polsce spotkanie branży budowlanej poświęcone wyłącznie problematyce budownictwa w ogólnym planie odbudowy Ukrainy. Jednocześnie będzie to tez pierwsze w naszym kraju spotkanie przedstawicieli branży budowlanej z krajów Europy Zachodniej i Skandynawii poświęcone potencjalnej współpracy przy odbudowie Ukrainy. 

Celem konwencji, która odbędzie się 31 stycznia, jest udzielenie odpowiedzi na wiele pytań związanych z aktualnym stanem współpracy z rynkiem ukraińskim w obszarze budownictwa. Jej uczestnicy będą starali się wskazać, jakie wsparciem rządowe dla polskich firm budowlanych oraz wsparcie finansowe wejścia na rynek ukraiński są w tej chwili niezbędne. Mowa będzie również o niezwykle istotnych kwestiach związanych z ubezpieczeniami i gwarancjami.

Do głównych pytań stawianych podczas Konwencji zaliczyć należy:

  • Jaki jest obecny potencjał i kompetencje polskich firm – czy możemy uczestniczyć w procesach odbudowy w każdym segmencie budownictwa (drogi, koleje, energetyka/OZE, hydrotechnika, budownictwo kubaturowe etc.)?
  • Jakie obszary i zagadnienia z kolejności procesu budowlanego powinny szczególnie interesować branżę budowlaną przy odbudowie Ukrainy?
  • Czy w każdym etapie przygotowań i realizacji projektów budowlanych istnieje odpowiedni potencjał, zasoby i kompetencje?
  • Czy branża jest w stanie konkurować z dużymi grupami budowlanymi z krajów zachodnich czy choćby Turcji przy odbudowie Ukrainy?
  • Czy powinno zacząć się budować konsorcja polskich firm?
  • Czy średnie i małe firmy budowlane mają szansę na indywidualne zaistnienie na Ukrainie, czy też powinny raczej ruszać w konsorcjach lub jako podwykonawcy polskich generalnych wykonawców?
  • Czego powinno oczekiwać się od rządzących w sprawie udział polskiego budownictwa w odbudowie Ukrainy
  • Jakie gwarancje są niezbędne ze strony rządu i firm ubezpieczeniowych dla bezpiecznego zaistnienia i funkcjonowania polskich firm budowlanych na Ukrainie?
  • Jakie produkty finansowe powinny się pojawić ze strony banków lub/i innych instytucji finansowych, które będą mogły być istotnym wsparciem dla polskich firm budowlanych?