Organizator:

Rozpoczęło się Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE 2023!

Podziel się

Zima zaskoczyła dziś drogowców, ale Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE i Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina wystartowały prawie punktualnie. Tuż po godzinie 10.00 w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich konferencję otworzyli przedstawiciele współorganizatorów - Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Filip Bittner, wiceprezes Grupy MTP.

Gości zebranych w Poznań Congress Center przywitali Konrad Wyrwas z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Dariusz Muślewski z Grupy MTP.

Oficjalnego otwarcia Forum - tego tak ważnego dla branży budowlanej, dwudniowego wydarzenia - dokonali Jan Styliński - prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Filip Bittner - wiceprezes zarządu Grupy MTP.

Zaraz potem odbyła się debata wprowadzająca do Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE i Międzynarodowej Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina. O gospodarce i sektorze budownictwa mówili i dyskutowali Marek Zuber - ekonomista i analityk finansowy oraz Dariusz Blocher, członek Rady Nadzorczej spółki Budimex SA.

Temat przewodni debaty stanowiło zagadnienie „Czy grozi nam upadek polskiego budownictwa – ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz ocena sytuacji w segmencie budownictwa i infrastruktury”. Głównymi tematami prezentacji i dyskusji były: perspektywy makroekonomiczne gospodarki polskiej i polskiego budownictwa, rynek budowlany 2023 i prognozy na najbliższe lata – kluczowe projekcje i prognozowane zmiany, najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji w budownictwie oraz pytanie, czy rosnące koszty pracy i produkcji spowodują wzrost liczby upadłości?

Tuż po debacie wproewadzającej rozpoczął się panel dyskusyjny poświęcony budownictwu mieszkaniowemu i przemysłowemu oraz rynkowi materiałów budowlanych w dobie kryzysu. Z gośćmi rozmawiał Szymon Jungiewicz - Construction Business Unit Director w PMR Ltd.

Jak długo może potrwać kryzys w tym obszarze? Czy i kiedy powróci wysoki poziom inwestycji w segmencie mieszkaniowym i przemysłowym? Czy pojawią się i rozwiną nowe technologie dla budownictwa? Jakie są szanse na powrót do normalności i przejście ponownie do okresu prosperity? Czy i kiedy produkcja materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych powróci do właściwego poziomu? Czy koszty produkcji się ustabilizują, a może nawet zaczną spadać? Jakie zagrożenia wiążą się z rynkiem pracy?

Na te pytania odpowiadali: Anna Karyś-Sosińska, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Członek Zarządu Budimex SA, Marcin M. Kruk, Dyrektor, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, Wojciech Caruk, Prezes Zarządu PFR Nieruchomości, Janusz Komurkiewicz, Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu FAKRO SA ds. Marketingu, Przemysław Janiszewski, Członek Zarządu Unibep SA i dr inż. Krzysztof Kaczorek, Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

=