Organizator:

Zobacz zapis wideo Forum B4F i Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina 2023

Podziel się

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska–Ukraina zorganizowane zostały w Poznań Congress Center przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dniach 30-31 stycznia 2023 r. Merytorycznego wsparcia udzieliły wydarzeniom: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR Nieruchomości oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz.