Organizator:

Dla kogo Forum i Konwencja?

Podziel się

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina adresowane są do szerokiego grona odbiorców działających na co dzień na rynku budowlanym bądź w gałęziach gospodarki będących na styku z tą branżą. Wydarzenia kierowane są m.in. do deweloperów, generalnych wykonawców, przedstawicieli firm budowlanych, inwestorów, producentów działających w branży budowlanej, dystrybutorów maszyn, narzędzi i urządzeń, reprezentantów administracji publicznej i samorządowej oraz izb i stowarzyszeń branżowych.