Organizator:

Program Forum i Konwencji

09.01.2023 15:05:28

Podziel się

Dzień 1, poniedziałek 30 stycznia 2023 r.
Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE 

    8.30 –       10.00

 

Rejestracja gości i uczestników oraz poranna kawa  

    10.00 –      10.15

 

Oficjalne otwarcie Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE 2023

 

- Jan Styliński, Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

- Tomasz Kobierski, Prezes Grupy MTP

    10.15 –      11.00

 

Debata wprowadzająca

Czy grozi nam upadek polskiego budownictwa - ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz ocena sytuacji w segmencie budownictwa i infrastruktury

Perspektywy makroekonomiczne gospodarki polskiej i polskiego budownictwa. Rynek budowlany 2023 i prognozy na najbliższe lata - kluczowe projekcje i prognozowane zmiany, najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji w budownictwie. Czy rosnące koszty pracy i wytwarzania spowodują wzrost liczby upadłości? Czy kryzys zahamuje rozwój nowych technologii w budownictwie? Jak postępować w tych dynamicznych czasach?

 

Wprowadzenie:

Konrad Wyrwas - Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 

Paneliści: 

Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego

Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych

   11.00 –     12.30

 

Panel 1

Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz rynek materiałów budowlanych w dobie kryzysu

Jak długo może potrwać kryzys w tym obszarze? Czy i kiedy powróci wysoki poziom inwestycji w segmencie mieszkaniowym i przemysłowym? Czy pojawią się i rozwiną nowe technologie dla budownictwa? Jakie są szanse na powrót do normalności i przejście ponownie do okresu prosperity? Czy i kiedy produkcja materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych powróci do właściwego poziomu? Czy koszty produkcji się ustabilizują, a może nawet zaczną spadać? Jakie zagrożenia wiążą się z rynkiem pracy?

 

Wprowadzenie i moderacja:

Prezentacja badań i analiz sytuacji bieżącej i perspektyw - Szymon Jungiewicz, Construction Business Unit Director, PMR Ltd. Sp. z o.o.

 

Paneliści:

- Anna Karyś-Sosińska, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Członek Zarządu Budimex SA (TBC)

- Marcin M. Kruk, Dyrektor, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

- Wojciech Caruk, Prezes Zarządu, PFR Nieruchomości

- Janusz Komurkiewicz, Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu FAKRO SA ds. Marketingu

- Przemysław Janiszewski, Członek Zarządu Unibep SA

- Dr inż. Krzysztof Kaczorek, Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

    12.30 –      12.45

 

Przerwa kawowa

 

    12.45 –      14.15

 

Panel 2

Największe inwestycje infrastrukturalne 2023-2030 – szanse i zagrożenia

Czy duże projekty infrastrukturalne pomogą w przejściu okresu kryzysowego w szeroko pojętym obszarze budownictwa? Czy będą środki na ich realizację?  Które przedsięwzięcia mają szanse na realizację, a które mogą być wstrzymane? Czy powrócą do normalności poprzerywane łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do sprawnego realizowania dużych inwestycji? Jakie są koncepcje uniknięcia poważnych perturbacji i ponownego wejścia na ścieżkę wzrostu?

 

Wprowadzenie:

Analiza sytuacji bieżącej i prognozy - Szymon Jungiewicz, Construction Business Unit Director, PMR Ltd. Sp. z o.o.

 

Moderator:

Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 

Paneliści:

- Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad GDDKIA

- Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Partner w Kancelarii JDP, członek Rady Zamówień Publicznych

- Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA

- Adrian Furgalski, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., ekspert rynku infrastruktury

- Andrzej Sidło, Główny Specjalista, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

- Kamil Marjanek, Dyrektor Zarządzający Foamax

    14.15 –      15.00

Przerwa na lunch

 

    15.00 -      16.45

 

Panel 3

Ekonomia i finanse polskiego budownictwa w obliczu kryzysu

Pieniądze na inwestycje – inflacja, polityka klimatyczna sektora finansów. Czy będą pieniądze publiczne na inwestycje infrastrukturalne i pieniądze prywatnych inwestorów na budownictwo kubaturowe – mieszkaniowe i przemysłowe? Jaka będzie polityka kredytowa i ubezpieczeniowa banków i firm ubezpieczeniowych w 2023 roku i latach kolejnych?

 

Moderator:

Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Wspólnik w Kancelarii Drawbridge Olczak i Wspólnicy, redaktor naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI

 

Paneliści:

Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Zarządu, KUKE SA

Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego

Krzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków Polskich

Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

- Dr Lidia Stępińska-Ustasiak, Lider Obszaru w Centrum Foresightu i Internacjonalizacji Łukasiewicz – ORGMASZ

- Piotr Bielski, Główny Ekonomista, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Santander Bank Polska SA

Dzień 2, wtorek 31 stycznia 2023 r. 
Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

    9.00 –        9.30

Rejestracja gości i uczestników oraz poranna kawa  

 

    9.30 –       10.00

Otwarcie Międzynarodowej Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina

 

- Piotr Uściński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

- Bartosz Cichocki, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

- Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

- Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

- Jan Styliński, Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

    10.00 –      11.30

Debata wprowadzająca

Ukraina - sytuacja ekonomiczna kraju i ocena sytuacji w  budownictwie
i infrastrukturze. Projekcje rozwoju sytuacji

 

Moderator:

Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 

Paneliści:

Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych

Marek Budzisz, ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu, analityk, publicysta 

- Adrian Furgalski, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., ekspert rynku infrastruktury

- Dr Tetiana Chuzha, Business Development Manager, Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

    11.30 –      11.45

Przerwa kawowa

 

    11.45 –      13.15

 

Panel 1

Koncepcje odbudowy Ukrainy i udziału polskiego sektora budowlanego

Forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie – doświadczenia polskich firm

 

Moderator:

- Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 

Paneliści:

- Szymon Waszczyn, Dyrektor Generalny, Bolix Ukraine sp. z o.o.

- Yaroslav Romanchuk, Adwokat, Partner Zarządzający, EUCON Legal Group, Prezes Zarządu, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce

- Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie

- Roman Babak, Prezes Zarządu TB Group, sekretarz Konwentu Budowlanego Polska–Ukraina

- Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA

- Prof. Gennadiy Farenyuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Konstrukcji Budowlanych Ukrainy

 - Aleksander Baranowski, Koordynator Projektów Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy

    13.15 –      14.00

Przerwa na lunch

 

    14.00 –      15.30

 

Panel 2

Nowoczesne technologie oraz eksport polskich usług i materiałów budowlanych

 

Moderator: Jerzy Karwelis, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Łukasiewicz - ORGMASZ

 

Paneliści:

- Dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

- Maciej Korbasiewicz, Prezes Zarządu Bolix SA

- Artur Jarząb, Innovation Manager, BU Insulation Materials, Synthos SA

- Bogusława Rudecka, Dyrektor Programu Business for Ukraine Center, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

- Bogdan Kępka, Manager Klastra Polskie Technologie Bazaltowe

- Konrad Szczęsny, Manager ds. budownictwa, infrastruktury i rynku nieruchomości, Invest Stockholm

    15.30 –      15.45

Przerwa kawowa

 

    15.45 –      17.15

Panel 3

Finansowanie inwestycji oraz finansowanie i ubezpieczanie realizacji procesów budowlanych w odbudowie Ukrainy

 

Moderator:

Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Wspólnik w Kancelarii Drawbridge Olczak i Wspólnicy, redaktor naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI

 

Paneliści:

- Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE SA

- Karol Tofil, Dyrektor Biura Partnerstwa Międzynarodowego, Bank Gospodarstwa Krajowego

- Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Kongresu Budownictwa Polskiego, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA

- Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego

- Wojciech Tarasiuk, Wiceprezes Zarządu Kredobank Ukraina

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie