Organizator:

Co, gdzie, kiedy?

Podziel się

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska–Ukraina. 30-31 stycznia 2023 r. Poznań Congress Center - Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie, podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023. Organizatorzy: Grupa MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Partner merytoryczny: Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Co nas czeka w budownictwie w roku 2023 i w latach następnych?

Zapraszamy na Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodową Konwencję Budownictwo Polska-Ukraina. Oba wydarzenia odbędą się w dniach 30-31 stycznia 2023 r. w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i będą towarzyszyć Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2023. Kompleksowe podejście, rzetelne dane w każdym z segmentów, głosy ekspertów i kreatorów oraz uczestników rynku sprawiają, że Forum BUILD 4FUTURE należy do tych spotkań, na których naprawdę warto i trzeba być.

Forum BUILD4FUTURE to dwudniowe wydarzenie poświęcone najnowszym wydarzeniom z szeroko rozumianego rynku budownictwa w Polsce i Europie. Czy kryzys spowoduje duże straty wśród firm budowlanych? Czy nastąpi fala bankructw? Jakie są szanse na uniknięcie poważnych strat i dalszy rozwój branży? Czy odbudowa Ukrainy przyniesie korzyści dla polskich przedsiębiorców budowlanych? Właśnie o tym i wielu innych sprawach dyskutować będą rynkowi eksperci podczas Forum BUILD 4FUTURE oraz Międzynarodowej Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina.

Inwestycje budowlane i budownictwo, w szeroko pojętym obszarze, są szczególnie podatne na koniunkturę rynkową. Uzależnione są od łańcuchów dostaw krajowych i międzynarodowych, sytuacji na rynku pracy, realiów finansowych panujących wśród inwestorów publicznych i prywatnych oraz ich chęci do inwestowania, kosztów pracy, dostępności i kosztów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych oraz wielu innych czynników. Wszystkie te elementy występuję i wpływają w obecnej chwili – i to ze zdwojoną siłą - na realizacje inwestycji i ogólną sytuację budownictwa w Polsce. Do tego dochodzi jeszcze konflikt zbrojny w Ukrainie, który w znacznym stopniu determinuje ogólną sytuację gospodarczą i społeczną.    

Ważne pytania - profesjonalne odpowiedzi         

Jaki jest zatem stan inwestycji liniowych i punktowych w zasadniczych obszarach budownictwa, a więc budownictwie mieszkaniowym, drogowym, kolejowym, budownictwie energetycznym, hydrotechnicznym, budownictwie kubaturowym i przemysłowym, w sferze materiałów budowlanych, urządzeń i maszyn? Jakie perturbacje cenowe, kosztowe, logistyczne i dostępności są zagrożeniem dla produkcji i dostaw materiałów budowlanych? Jaki jest stan przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, olbrzymich farm wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz innych spektakularnych inwestycji? Jak długo będzie trwała „zapaść” w budownictwie mieszkaniowym?

Inne istotne pytania Czy występują poważne zagrożenia realizacji inwestycji w toku i kiedy rusza nowe? Co nas czeka w krótkiej perspektywie i w perspektywie do końca dekady, a więc czy zagrożone są plany strategiczne, a może nawet te krótkoterminowe? Czy mamy lub możemy mieć wpływ na to, co nas czeka w budownictwie oraz infrastrukturze? Jakie zagrożenia niesie w najbliższym okresie trwający konflikt na Ukrainie, ale też i szanse po jego zakończeniu – czy nadzieje polskich firm na udział w odbudowie są nadziejami realnymi, a przede wszystkim czy będą korzystne biznesowo? Jak widać, pytań – często niezwykle istotnych dla powodzenia rozwoju całej polskiej gospodarki – jest bardzo dużo.

Wraz z liderami rynku, przedstawicielami struktur rządowych i inwestorów uczestnicy Forum i Konwencji przeanalizują obszary największego ryzyka. Przyjrzą się możliwym rozwiązaniom, wymienią doświadczenia i sformułują kierunki, które być może pozwolą na zminimalizowanie strat i przejście do fazy dalszego rozwoju.

Kompleksowo o budownictwie

Program BUILD4FUTURE to kompleksowo potraktowane, najbardziej aktualne dane i informacje o sytuacji na polskim i międzynarodowym rynku budowlanym. To przegląd wyzwań, przed jakimi staje krajowy i europejski sektor budowlany.

Forum BUILD4FUTURE gości znamienitych i doświadczonych ekspertów z dziedzin budownictwa oraz ekonomii. Podczas dwudniowych prelekcji i debat omawiają oni zagrożenia oraz szanse, jakie pojawiają się przed przedsiębiorstwami budowlanymi w krótkiej i długiej perspektywie.

Forum BUILD4FUTURE to wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w nowoczesnym budownictwie. W 2023 r. towarzyszyć mu będzie Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska–Ukraina, która będzie próbą odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących powojennej odbudowy naszego wschodniego sąsiada i roli Polski w tym skomplikowanym procesie.