Adam Kleczewski


Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów


Członek Zarządu

Z branżą architektoniczną, budowlaną i wyposażenia wnętrz związany zawodowo od ponad 25 lat (tj. od roku 1993). Studiował na Politechnice Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunkach Konstrukcje Budowlane oraz Zarządzanie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zarządzania i uczestnictwa w procesach inwestycyjnych i budowlanych – przy budowie szpitali, oczyszczalni ścieków miejskich, szkół, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ale także w zakresie organizacji wdrożeń i sprzedaży produktów oraz technologii.
Zawodowo specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu projektami na zlecenie np. przy organizacji kompleksowego procesu projektowo – budowlanego oraz wdrożeń z zastosowaniem rozwiązań i technologii uzasadnionych (dla klientów indywidualnych jak i dla firm).
Prowadzi doradztwo związane z zagadnieniami projektowo-technologicznymi, prawnymi i formalnymi oraz instrumentami finansowania mającymi zastosowanie przy organizacji i realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego.
W Polskim Stowarzyszeniu Budowniczych Domów zajmuje się budownictwem energooszczędnym i występuje w roli eksperta tej kategorii. W Akademii Budowy Domu prowadzi wykłady z zakresu organizacji procesów projektowych i procesów wykonawczych.