Anna Łopaciuk


Bank Gospodarstwa Krajowego


Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego