arch. Tomasz Mielczyński


członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Od początku swojej kariery zawodowej zaangażowany w projektowanie i nadzór nad realizacjami budynków energooszczędnych i ekologicznych. Autor wielu budynków zrealizowanych w standardzie budynku pasywnego wg metodologii Darmstadt.
Aktualne zainteresowania zawodowe skupia na kwestiach projektowania dla optymalizacji zużycia energii pierwotnej w całym cyklu życia budynku, oraz projektowania dla cyrkulacji ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń od roku 2010.
Studiował Architekturę na Politechnice Gdańskiej. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej „Studium Architektury domu pasywnego wg definicji W.Feista”