Dagmara Nickel


CEO


YouNick Technology Park sp. z o.o.

Dagmara Nickel – menedżer i inwestor, inicjator, twórca i prezes zarządu Nickel Development – czołowej firmy deweloperskiej w Wielkopolsce – zorientowanej na przyjazność, unikalność architektoniczną i funkcjonalność, prezes zarządu pierwszego niepublicznego parku technologicznego w Polsce – YouNick Technology Park – dostarczającego firmom technologicznym infrastrukturę dedykowaną do ich potrzeb (biura, powierzchnie magazynowe, laboratoria i strefy produkcyjne), pomysłodawca i współtwórca idei Nickel BioCentrum – nowoczesnego centrum biotechnologii w ramach parku technologicznego, założyciel i prezes zarządu YouNick Mint – pierwszego operacyjnego funduszu w Polsce, inwestującego w innowacyjne firmy z branży life science.
W 2010 roku nagrodzona za działalność Parku tytułem „Tego, który zmienia Polską gospodarkę”, w 2013 została „Rynkowym liderem innowacji”, a w 2016 roku otrzymała nagrodę „Przedsiębiorstwo przyszłości”. W 2013 roku Nickel Development uzyskał tytuł dewelopera roku, a w 2019 inwestycja zespół apartamentowy Warzelnia otrzymała tytuł „Inwestycja dekady”.