dr Damian Kaźmierczak


Główny ekonomista


Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk ekonomicznych, ekspert i komentator rynku budowlanego, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji na temat hybrydowych instrumentów dłużnych w finansowaniu podmiotów gospodarczych.