dr Piotr Kunicki


DWF Poland


Local Partner, Radca prawny

dr Piotr Kunicki
Local Partner, Radca prawny
EY

Dr Piotr Kunicki pracuje na stanowisku Local Partner w Departamencie Zamówień Publicznych. Jego praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych oraz prawa nieruchomości. Doświadczenie Piotra obejmuje sektory branży medycznej i farmaceutycznej, IT, TMT, energetyki oraz infrastruktury, a także sektor obronny i bezpieczeństwa.
Piotr Kunicki stale doradza klientom w tworzeniu konsorcjów, przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tworzeniu struktur udziału w postępowaniu poprzez SPV oraz reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi. Piotr doradza również zamawiającym przygotowując postępowania o udzielenie zamówienia, w tym umowy budowlane, na dostawy i usługi oraz SIWZ, doradza w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz reprezentuje zamawiających w postępowaniach spornych z zakresu zamówień publicznych. Jego praktyka obejmuje tworzenie i negocjowanie umów budowlanych dla klientów z sektora energetycznego, drogowego oraz kolejowego. Z sukcesem pomaga także klientom finansującym inwestycje z funduszy unijnych w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz odwoływania się od nałożonych korekt finansowych (POIiŚ, POIG). Piotr doradza klientom w aspektach prawa zamówień publicznych związanych z zarzutami zmów przetargowych – zarówno przed KIO i sądami okręgowymi, jak i w toku postępowań karnych i prowadzonych przez UOKiK.