Grzegorz Kaczorowski


Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy – jednostki odpowiedzialnej m.in. za rozwój lokalnej przedsiębiorczości, promocję gospodarczą oraz pozyskiwanie nowych inwestycji.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony Project Manager. Od 2009 r. związany z zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego.
Koordynator przygotowania i realizacji inwestycji w formule PPP i koncesji w obszarze wielofunkcyjnego rozwoju obszarów miejskich. Autor publikacji w specjalistycznej prasie poświęconej problemom PPP. Wieloletni menedżer i trener w zakresie zarządzania projektami oraz prawa gospodarczego, głównie w obszarze dużych projektów inwestycyjnych.