Jakub Wójcik


Polski Klaster Budowlany


Ekspert ds. zrównoważonego budownictwa

Inżynier, członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, ekspert ds zrównoważonego budownictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz – największej sieci naukowej w Polsce, współpracownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu.

Uczestniczył w 3 Szczytach Klimatycznych ONZ na zaproszenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Środowiska.

15 lat pracował w innowacyjnej polskiej firmie IZodom, która dostarczyła komponenty budowlane do budowy domów pasywnych i energooszczędnych na 19.000 obiektów w 43krajach.

W 2010 zbudował i uruchomił fabrykę energooszczędnych prefabrykatów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Misją Jakuba jest zmniejszenie krajowych emisji gazów cieplarnianych z polskich budynków o połowę do 2030 i do zera do 2050 – zgodnie z rekomendacją Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, tak aby nie naruszyć biologicznych podstaw życia na Ziemi dla naszych dzieci.