Jan Mikołuszko


Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. W trakcie kariery zawodowej kierował spółkami Unibud, Budimex Unibud i był wiceprezesem spółki Budimex Dromex. Od 2003 roku przez jedenaście lat – prezes i główny akcjonariusz spółki budowlanej Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim. Od czerwca 2014 roku przewodniczący rady nadzorczej Unibep S.A. Wielokrotnie nagradzany przedsiębiorca, jest m.in. Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego, Honorowym Obywatelem Miasta Bielsk Podlaski i Menedżerem 10-lecia województwa podlaskiego. Prywatnie pasjonat sportu i społecznik.