Jan Styliński


Polski Związek Pracodawców Budownictwa


Prezes Zarządu

Jan Styliński
Prezes Zarządu
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, organizacji zrzeszającej największe przedsiębiorstwa polskiego rynku budownictwa i infrastruktury. Jest również założycielem i przewodniczącym Rady międzynarodowego stowarzyszenia gospodarczego ASEMEA, a także adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje jako of-counsel z brytyjską kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz pozostaje wspólnikiem butikowej kancelarii adwokackiej w Warszawie, doradzającej w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i kwestiach kontraktowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach. Od czerwca 2019 r. pełni także funkcję członka zarządu, wiceprezesa Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. We wrześniu br. otrzymał ponadto nominację na członka Rady Zamówień Publicznych, organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP.