Józef Zubelewicz


Doradca Zarządu


Erbud S.A.

Obecną funkcję pełni od początku 2020 roku. Poprzednio, od października 1999 roku do grudnia 2019 zajmował stanowisko Członka Zarządu ERBUD S.A. W latach 1991-1997 (trzy kadencje) pełnił funkcję prezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech. Od 1991 roku, przez 8 lat, był jednocześnie prokurentem w spółce Polservice oraz dyrektorem oddziału Polservice Sp. z o. o. w Niemczech. W latach 1988-1991 był przewodniczącym Rady Pracowniczej Polservice. Jednocześnie pracował jako kierownik działu Europy Zachodniej Polservice Sp. z o.o.
Od 1999 roku czynnie zaangażowany w pracę i działalność Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) – w latach 1999 – 2012 pełnił funkcję wiceprezesa PZPB, obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady PZPB.