Kamil Goral


Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Zastępca dyrektora w departamencie architektury, budownictwa i geodezji odpowiedzialny za przygotowywanie analiz dotyczących sytuacji polskiego budownictwa. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z podstaw ekonomii i zarządzania. Ukończył m.in. stacjonarne studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej, był również stypendystą Rektora tej Uczelni.