Kamil Mikołajczyk


Dyrektor ds. Sektora Produkcji Przemysłowej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w Bankowości Korporacyjnej w Banku BPH SA, Banku PEKAO SA i UniCredit Bank AG, gdzie był odpowiedzialny za relacje z kluczowymi klientami korporacyjnymi. Od 2018 związany z Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) i zajmuje się sektorem produkcji przemysłowej w tym branżami związanymi z budownictwem, stolarką otworową i materiałami budowlanymi.