Kamil Osiński


EY


Lider Zespołu Prawa Nieruchomości

Kamil Osiński
Lider Zespołu Prawa Nieruchomości
EY

Kamil Osiński jest adwokatem i liderem Zespołu Prawa Nieruchomość EY LAW. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w szczególności w weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, transakcjach nieruchomościowych a także umowach najmu powierzchni biurowych oraz handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich oraz zagranicznych firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych oraz banków w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości (handlowych, biurowych oraz mieszkaniowych), a także w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji deweloperskich.
Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów) a także ukończył Center For American Law Studies (Uniwersytet Warszawski / University of Florida) oraz Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School.