Kazimierz Krupa


Drawbridge Olczak i Wspólnicy


Dyrektor Zarządzający, Wspólnik

Ekonomista, aktywny uczestnik, komentator i analityk polskiego rynku kapitałowego od okresu schyłkowego komunizmu, przez transformację, aż po chwilę obecną. W latach 90. pełnił rolę radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, współtworzył Giełdę Energii, w której później pełnił funkcję doradcy zarządu. Był członkiem zespołu roboczego ds. medialnych przy gabinecie Leszka Balcerowicza, wicepremiera i ministra finansów. Ukończył kursy zarządzania funduszami inwestycyjnymi, doradztwa inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Jego szeroką wiedzę wzbogaca olbrzymie doświadczenie medialne zdobyte podczas pełnienia funkcji redaktora naczelnego w takich tytułach prasowych jak „Forbes” (2007-14), „Prawo i gospodarka” (2002), Pieniądz” (2000) oraz „Parkiet” (1994-98). Publicysta, autor licznych artykułów prasowych, analiz i raportów gospodarczych.