Marcin Skowron


Radca Generalny w Departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych

Marcin Skowron – radca generalny w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych; 13-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych; specjalizuje się m.in. w tematyce zamówień zrównoważonych (obejmujących aspekty środowiskowe i społeczne); odpowiedzialny za promowanie polityki zrównoważonych zamówień publicznych na szczeblu krajowym oraz realizację zadań w ramach „Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”; przedstawiciel Polski w spotkaniach z Komisją Europejską w ramach Advisory Group on Green Public Procurement