mgr inż. Łukasz Gorgolewski


Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej 1977 i studiów podyplomowych BIM Manager na WSB 2018.
Uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany.
Od 1990 główny projektant i współwłaściciel a następnie właściciel branżowej pracowni projektowej Helios w Poznaniu.
Członek Zespołu ds. BIM Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W latach 2002-2006 i 2014-2018 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej a od 2018 roku Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB.
Członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Ekspert SEP w grupach roboczych Wyposażenie techniczne budynków i Bezpieczeństwo pożarowe
w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki.
Autor kilkudziesięciu artykułów i referatów związanych z różnymi aspektami projektowania. Ostatnio zajmuje się problematyką dostępności instalacji elektrycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.