mgr inż. Łukasz Gorgolewski


Polska Izba Inżynierów Budownictwa


Przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej 1977 i studiów podyplomowych BIM Manager na WSB 2018. Uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany.

Od 1990 główny projektant i współwłaściciel a następnie właściciel branżowej pracowni projektowej Helios w Poznaniu.
Członek Zespołu ds. Cyfryzacji w GUNB (partnerzy: PIIB, IARP, SARP). Przedstawiciel PIIB w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.

W latach 2002-2006 i 2014-2018 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej a od 2018 roku Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Sekretarz Centralnej Komisji ds. Współpracy z PIIB Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP. Ekspert SEP w grupach roboczych Wyposażenie techniczne budynków i Bezpieczeństwo pożarowe w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki.

Autor kilkudziesięciu artykułów i referatów związanych z różnymi aspektami projektowania. Ostatnio zajmuje się problematyką dostępności instalacji elektrycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.