Paweł Babij


Prezes


Polska Izba Budownictwa

Członek Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego,
Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej,
Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.