Piotr Borowski


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Pion Operacji, Regulacji i Finansów

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od początku kariery zawodowej związany z polskim rynkiem kapitałowym. Pełnił funkcje menedżerskie w bankach i domach maklerskich, był członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich, pracował jako konsultant w projektach doradczych dot. rozwoju rynków kapitałowych. Z GPW związany od 2007r., gdzie do 2016r. pracował w obszarze strategii i analiz, relacji inwestorskich i rozwoju biznesu. Od sierpnia 2018 r. członek Zarządu GPW. Pełni również funkcję członka Komitetu Zarządzającego Federacji  Giełd Europejskich w Brukseli (FESE).