Piotr Borys


Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.


Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji Kolejowych

Menedżer, Inżynier Budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu oraz realizacji kolejowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych przez Unię Europejską.

W latach 2003 – 2016 pracował w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w której pełnił funkcję m. in. Dyrektora Biura w pionie inwestycyjnym i Pełnomocnika Zarządu d.s. Inwestycji., przygotowując
i realizując szeroki portfel projektów kolejowych wszystkich dotychczasowych perspektyw finasowania unijnego. Wdrażał pierwsze kolejowe projekty inwestycyjne współfinasowane z funduszy UE oraz współtworzył Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.

W Centralnym Porcie Komunikacyjnym odpowiada za zespół zarządzający procesami przygotowania dokumentacji projektowej i przyszłej realizacji robót związanych z inwestycjami kolejowymi.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania
i Marketingu w Warszawie.