Piotr Korycki


Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA


Prezes

Piotr Olgierd Korycki Prezes Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Urodził się w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej – Wydział Inżynierii Środowiska specjalizacja Budownictwo Hydrotechniczne. Od wczesnych lat życia zawodowego skoncentrowany na problematyce lekkiej obudowy. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak m. in.: wdrażaniem wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, współpracą z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz wparciem technicznym. Ponadto jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych poświęconych tematyce lekkiej obudowy. Od ponad 11 lat związany z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. jako Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń.