Piotr Malepszak


Centralny Port Komunikacyjny


p.o. Prezes Zarządu

Piotr Malepszak
p.o. Prezes Zarządu
Centralny Port Komunikacyjny

Piotr Malepszak pełni obowiązki prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny, której zadaniem jest przygotowanie koncepcji, projektu i budowy węzła lotniskowo-kolejowego. W zarządzie spółki CPK zasiada od 1 grudnia 2018 r., odpowiadając za część kolejową inwestycji. W latach 2017 – 2018 członek zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialny za sprawy techniczne i eksploatacyjne. W latach 2008-2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, w której pełnił funkcję m.in. dyrektora Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnika zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. Ekspert branży kolejowej. Współautor pakietu kolejowych inwestycji rewitalizacyjnych, brał udział w przygotowaniu infrastruktury kolejowej na Euro 2012 i dla Projektu Pendolino. Inicjator i współautor nowelizacji rozporządzeń i przepisów kolejowych. Pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach kolejarskich. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W latach 2003-2004 stypendysta Purdue University w USA. Prywatnie i służbowo pasjonat nowoczesnego transportu.