prof. dr hab. Przemysław Drapała


Szef grupy ekspertów PZPB


Członek Rady Zamówień Publicznych

Partner kieruje ponad 20-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w reprezentowaniu wiodących polskich i zagranicznych wykonawców oraz inwestorów prywatnych w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Uznany w międzynarodowym rankingu LEGAL 500 (2018 i 2019) za „Leading Individual in Poland” w dziedzinie „Construction/Construction Disputes”.
Profesor nadzwyczajny i Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu, w tym licznych publikacji dotyczących umów o roboty budowlane, współautor – wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – komentarza do Kodeksu Cywilnego. Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie Cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych.