Tadeusz Kościński


Podsekretarz Stanu

16 stycznia 2018 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym.

Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie. Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Absolwent Goldsmith’s University of London. Fundator Fundacji Kresy Historii.

Zna biegle język angielski.