Tomasz Balcerowski


Ekoinbud


Prezes Zarządu

Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Ekoinbud Sp. z o.o. Udziela się także jako członek Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest Wiceprezydentem organizacji Pracodawców Pomorza, przewodniczącym Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe oraz członkiem Rady Programowej do spraw Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 5 – efektywność energetyczna) przy Ministerstwie Rozwoju.

Laureat konkursu Ministra Klimatu i Środowiska „Dom z Klimatem”, Pomorskiej Nagrody Rzemiosła w kategorii Firma Innowacyjna, nagrody Dziennika Bałtyckiego Top Produkt oraz Top Inwestycje, a także nagrody Zielony Feniks.