Tomasz Gałązka


Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Od ponad 10 lat pracuje w administracji państwowej, aktualnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków, kwalifikacjami w budownictwie oraz prawem w tym obszarze. Jest współautorem projektów regulacji w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa oraz auditingu energetycznego budynków.