Tomasz Kozłowski


Polski Klaster Budowlany


Prezes

Prezes Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego
Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
Członek stały Rady Programowej Parku Naukowego w Suwałkach
Członek Rady ds. Polityki Klastrowej przy Ministerstwie
Członek Rady programowej Kongresu Polski Wschodniej
Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Koordynator Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Postać multizadaniowa. Pomysłodawca wielu inwestycji oraz projektów o charakterze inwestycyjnym i szkoleniowym.

Pomysłodawca Polskiego Programu Promocji Budownictwa, który z powodzeniem realizowany jest już od 4 latach, a który już w pierwszym roku przyniósł realne korzyści finansowe dla firm polskich zrzeszonych w Polskim Klastrze Budowlanym.

Aktywny propagator polskiej innowacyjnej myśli technologicznej na rynkach światowych, co dotychczas zapewniło firmom polskim obecność już w 74 krajach.

Twórca marki Best of Poland promującej polskie firmy budowlane oraz 100% Polski Kapitał wyróżniającej  firmy z polskim kapitałem.

Organizator ogólnopolskich konferencji branżowych i szkoleń. Ekspert branży budowlanej, wieloletni przedsiębiorca, który realia gospodarcze zna jak nikt inny.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.